KONFERENCJA: W kręgu siedzib ziemiańskich

26 marca 2017
Aktualności « Powrót

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn zapraszają na konferencję pt. „W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej Rzeczpospolitej w latach 1800-1918”.

Z CFP:

XIX wiek to czas dynamicznych przemian politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które zaważyły na nowym sposobie myślenia o architekturze i narodzinach nowoczesnej „kultury mieszkalnej”. Na obraz architektury rezydencjonalnej XIX i początku XX stulecia składa się mozaika typów i odmian stylowych odzwierciedlających pluralistyczny charakter epoki historyzmu. Na czas ten przypada ożywienie ruchu budowlanego na terenie zaboru pruskiego, w samej Wielkopolsce powstało lub zostało gruntownie przebudowanych około 400 pałaców i dworów. Kilka realizacji m.in. Kórnik, Gołuchów, Antonin zalicza się do czołowych osiągnięć architektury europejskiej, jednak liczne obiekty nie zostały szerzej przebadane, a nasza wiedza o całokształcie zjawisk architektonicznych tego czasu jest wciąż niepełna. Główną ideą planowanej konferencji jest przede wszystkim refleksja i dyskusja nad specyfiką rezydencji ziemiańskiej u progu nowoczesności.

Na propozycje tematów organizatorzy czekają do 15 kwietnia.

Informacje szczegółowe: Call for papers