SZKOLENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku

27 września 2017
Aktualności « Powrót

Obowiązkowe przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku I stopnia odbywać się będzie na Wydziale Historycznym UAM (ul. Umultowska 89d). W roku akademickim 2017/2018 przewidziane są trzy etapy szkolenia:

I ETAP: wykład w formie prezentacji dla studentów historii sztuki – 2 października 2017 (godz. 13:30 – zwiedzanie Biblioteki Wydziału Historycznego; godz. 14:00 – wykład w sali 1.44)
II ETAP: ćwiczenia dla poszczególnych kierunków połączone ze zwiedzaniem biblioteki odbędą się w terminach, podanych na wykładach
III ETAP: zajęcia ze źródeł informacji – odbędą się w marcu 2018 roku (terminy zostaną podane w drugim semestrze).

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest udział we wszystkich zajęciach.
W wyjątkowych sytuacjach można uczestniczyć w zajęciach przydzielonych innym kierunkom Wydziału Historycznego.

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest przepisanie zaliczenia z roku akademickiego 2015/2016 oraz 2016/2017.

Szczegółowe informacje na stronie Biblioteki Wydziału Historycznego UAM