Zmarł prof. dr hab. Szczęsny Skibiński

26 maja 2023
Aktualności « Powrót

Z poczuciem wielkiej straty zawiadamiamy,

że dnia 24 maja 2023 roku zmarł

ŚP.

prof. dr hab. Szczęsny Skibiński

historyk sztuki, mediewista specjalizujący się w badaniach architektury.

Profesor Szczęsny Skibiński był niekwestionowanym autorytetem w swojej dziedzinie, autorem kanonicznych opracowań o polskich katedrach i architekturze gotyckiej, charyzmatycznym nauczycielem akademickim, inspirującym mistrzem i mentorem wielu pokoleń historyków sztuki, animatorem życia naukowego.

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej UAM i UMK
oraz dyrektora Instytutu Historii Sztuki UAM.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Rektor i Senat,
Dziekan i Społeczność Wydziału Nauk o Sztuce i Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 12.00 w poniedziałek 29 maja w Mosinie, pod Poznaniem, w kościele p.w. św. Mikołaja.