Call for paper do 15 sierpnia br.

2 sierpnia 2023
Aktualności « Powrót

XLIV Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej Poznań 6 – 8 grudnia 2023

« Artysta i twórczość artystyczna »

Organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN), Biblioteka Raczyńskich, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM

Podczas tegorocznych obrad zamierzamy skupić się na osobie artysty – architekta, budowniczego, rzeźbiarza, malarza, poety, muzyka – i na procesie twórczym. Zajmować nas będzie pozycja społeczna i biografie artystów, ich wzajemne relacje, jak też ich obraz w literaturze i sztuce średniowiecznej.

Zgodnie z naszą tradycją Seminarium łączy przedstawicieli różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, zarówno badaczy doświadczonych, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę naukową. Obok historyków sztuki zabiorą głos badacze literatury starofrancuskiej i staropolskiej. Obrady odbywać się będą równolegle w języku polskim i francuskim, z tłumaczeniem symultanicznym na oba te języki.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i pokrywają koszta noclegu, śniadań i obiadów referentów zamiejscowych podczas sesji, oraz transport w ramach objazdu w piątek 8 grudnia. Nie zwracamy natomiast kosztów podróży do i z Poznania.

Zaproszenie do wygłoszenia 20-minutowego referatu w języku polskim lub francuskim kierujemy do młodych adeptów nauki, doktorantów i magistrantów. Propozycje wystąpień prosimy zgłaszać drogą mailową na adres Koordynatorki obrad do dnia 15 sierpnia 2023.

W imieniu Organizatorów

Jacek Kowalski

sekretarz Seminarium | jkowal@amu.edu.pl

Patrycja Waśkowiak

koordynatorka obrad | patrycja.waskowiak@gmail.com

KOMITET NAUKOWY

prof. Katarzyna Dybeł (Instytut Filologii Romańskiej UJ) ● prof. Joanna Gorecka-Kalita (Instytut Filologii Romańskiej UJ) ● prof. Jarosław Jarzewicz (Instytut Historii Sztuki UAM) ● prof. Jacek Kowalski (Instytut Historii Sztuki UAM) ● prof. Anna Loba (Instytut Filologii RomańskiejUAM) ● dr Tomasz Ratajczak (Instytut Historii Sztuki UAM) ● prof. Bernard Ribémont (Université d’ Orléans) ● dr František Záruba (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)