IV seminarium metodologiczne historii sztuki im. Edwarda Aleksandra Raczyńskiego pt. OBRAZ W HISTORII I POZA HISTORIĄ

27 września 2023
Aktualności « Powrót

Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Historyków Sztuki,Muzeum Historii Polski w Warszawie zapraszają na

IV seminarium metodologiczne historii sztuki im. Edwarda Aleksandra Raczyńskiego pt. OBRAZ W HISTORII I POZA HISTORIĄ

Pałac w Rogalinie, 19-21 października 2023 r.

Z programem można zapoznać się tutaj

fot. Bartosz Morąg