Dyżury pracowników

DYŻURY PRACOWNIKÓW  IHS

W  SEM.  LETNI  ROKU  AKAD.  2022/2023

D Y R E K C J A

 1. Prof. UAM dr hab. Piotr KORDUBA

pok. 412

wtorek 13:30-14:30, czwartek 17:30-18:30

 

 

 

P R A C O W N I C Y    D Y D A K T Y C Z N I   ( wg alfabetu)

 1. Dr Wojciech BRILLOWSKI

pok. 418

wtorek. 13.00-14.00 online,

środa 13.20 – 14.20

 2. Prof. UAM dr hab. Mariusz BRYL

pok. 315

poniedziałek 12:00-13:00,czwartek 13:15-14:15

 3. Prof. UAM dr hab. Stanisław CZEKALSKI

pok. 404

środy 11.30-12.30

 4. Dr Katarzyna DUDLIK

pok. 418

wtorek 11.30-12.30, środa 17-18

 5. Prof. UAM dr hab. Michał HAAKE

pok. 415

wtorek 12:00-13:00,  piątek 11.30.12.30

 6. Prof.  dr hab. Jarosław JARZEWICZ

pok. 416

środa 13:00-14:00; czwartek 15:00-16:00

 7. Prof. zw. dr hab. Piotr JUSZKIEWICZ

pok. 404

wtorek 17.30-18.30; czwartek: 17.30-18.30

 8. Prof. UAM dr hab. Łukasz KIEPUSZEWSKI

pok. 419

wtorek 15.45 -16.45

czwartek  12.15-13.15

9. Dr Kamila KŁUDKIEWICZ

Pok. 416

 10. Prof. UAM dr Piotr KORDUBA

pok. 412

wtorek 13:30-14:30, czwartek 17:30-18:30

11. Prof. dr hab. Jacek  KOWALSKI

pok. 416

wtorek 13:15-14:45, środa12:00-13:00

12. Prof. UAM dr hab. PAWEŁ LESZKOWICZ

pok. 414

wtorek  15:00-16:00

środa 14:00-15:00

13. Dr Filip LIPIŃSKI

pok. 405

wtorek online 9:00-10:00, środa 12:00-13:00

14. Dr Dorota ŁUCZAK

pok. 414

wtorek 10-11, środa 9:30-10:30 dyżur na MT

15. Prof. UAM dr Michał MENCFEL

pok. 316

środa 11:30-12:00, piątek 8:30-9:30

16. Dr Dorota MOLIŃSKA

pok. 405

wtorek 13:30-14:30, środa 17-18:00 – ONLINE 

17 Dr Magdalena  RADOMSKA

pok. 405

środa  online 8.30-9.30,czwartek 12:00-13:00

18. Dr Tomasz RATAJCZAK

pok. 316

wtorek 12:00-13:00 Novum, czwartek 12:00-13:00 Morasko

19. Dr Adam SOĆKO                        

pok. 418

poniedziałek 16.30-18.00, środa 16.30-18.00.

20. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. ŻUCHOWSKI    

pok. 315

wtorek 12:00-13:00, środa 12:00-13:00