Dyżury pracowników

Tabela dyżurów

DYŻURY PRACOWNIKÓW  IHS

W  SEM.  ZIMOWY  ROKU  AKAD.  2021/2022

D Y R E K C J A

 1. Prof. UAM dr hab. Piotr KORDUBA

pok. 412

Wt. 15:45-16:45

Śr. 12:30-13:30

 

 

 

P R A C O W N I C Y    D Y D A K T Y C Z N I   ( wg alfabetu)

 1. Dr Wojciech BRILLOWSKI

pok. 418

Dyżury zawieszone

 2. Prof. UAM dr hab. Mariusz BRYL

pok. 315

Pon.12.00 - 13.00

Czw. 13.15 - 14.15

 3. Prof. UAM dr hab. Stanisław CZEKALSKI

pok. 404

Czw. 11:30-12:30

Pt. 13:00-14:00

 4. Dr Katarzyna DUDLIK

pok. 418

Śr. 12-13

Pon. 10:00-11:00 online

 5. Prof. UAM dr hab. Michał HAAKE

pok. 415

Śr.13:30-14:30

Pt. 12:00-13:00

 6. Prof.  dr hab. Jarosław JARZEWICZ

pok. 416

Wt. 10:00-11:00,

Czw. 15:00-16:00

 7. Prof. zw. dr hab. Piotr JUSZKIEWICZ

pok. 404

Wt.18:15-19:15

Czw. 18:15-19:15

 8. Prof. UAM dr hab. Łukasz KIEPUSZEWSKI

pok. 419

Czw. 11:15-12:15

Pt. 10:30-11:30

9. Dr Kamila KŁUDKIEWICZ

Pok. 416

Pon. 8:00-13:00

 Wt. 9:30-11:00

 10. Prof. UAM dr Piotr KORDUBA

pok. 412

Wt. 15:45-16:45

Śr. 12:30-13:30

11. Prof. dr hab. Jacek  KOWALSKI

pok. 416

Urlop zdrowotny

12. Prof. UAM dr hab. PAWEŁ LESZKOWICZ

pok. 414

Wt. 14:00-15:00

Śr. 13:00-14:00

13. Dr Filip LIPIŃSKI

pok. 405

Wt. 14:50-15:50

Czw. 12:00-13:00

14. Dr Dorota ŁUCZAK

pok. 414

Wt. 10:00-11:00

Czw. 14:00-15:00

15. Prof. UAM dr Michał MENCFEL

pok. 316

Pon. 13:00-14.30

Pt. 9:30-11:00

16. Dr Dorota MOLIŃSKA

pok. 405

Sr 12:30-13:30

Czw. 16:30-17:30

17 Dr Magdalena  RADOMSKA

pok. 405

Pt. 9:00-10 :00

Czw. 17:30-18:30

18. Dr Tomasz RATAJCZAK

pok. 316

Pon. 16:30-17:30

Czw. 10:00-11:00 MORASKO

19. Dr Adam SOĆKO                         

pok. 418

Pon. 15:45-16:45

Możliwość konsultacji w innym terminie po uprzednim ustaleniu.

20. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. ŻUCHOWSKI    

pok. 315

Urlop naukowy

Śr. 12:00-13:00