Dyżury pracowników

Tabela dyżurów

DYŻURY PRACOWNIKÓW  IHS

W  SEM.  ZIMOWY ROKU  AKAD.  2022/2023

D Y R E K C J A

 1. Prof. UAM dr hab. Piotr KORDUBA

pok. 412

wtorek 13:30-14:30, środa 11:00-12:00

 

 

 

P R A C O W N I C Y    D Y D A K T Y C Z N I   ( wg alfabetu)

 1. Dr Wojciech BRILLOWSKI

pok. 418

Urlop zdrowotny

 2. Prof. UAM dr hab. Mariusz BRYL

pok. 315

poniedziałki - 12.00-13.00

czwartki - 13.15-14.15

 3. Prof. UAM dr hab. Stanisław CZEKALSKI

pok. 404

poniedziałek i czwartek, 11.30-12.30.

 4. Dr Katarzyna DUDLIK

pok. 418

poniedziałek 13-14,środa 11:30-12:30

 5. Prof. UAM dr hab. Michał HAAKE

pok. 415

wtorek 12-13,piątek 12-13

 6. Prof.  dr hab. Jarosław JARZEWICZ

pok. 416

środa 13.00-14.30, czwartek 15.00-16.00.

 7. Prof. zw. dr hab. Piotr JUSZKIEWICZ

pok. 404

wtorek 15.45-16.45; piątek 15.30-16.30

 8. Prof. UAM dr hab. Łukasz KIEPUSZEWSKI

pok. 419

czwartek 10.30-11.30,

piątek 10.30-11.30

9. Dr Kamila KŁUDKIEWICZ

Pok. 416

poniedziałek: 13.00-15.00,wtorek: 9.00-11.00

 10. Prof. UAM dr Piotr KORDUBA

pok. 412

wtorek 13:30-14:30, środa 11:00-12:00

11. Prof. dr hab. Jacek  KOWALSKI

pok. 416

wtorek 13:15-14:45, środę  12:00-13:00.

12. Prof. UAM dr hab. PAWEŁ LESZKOWICZ

pok. 414

Urlop zdrowotny

13. Dr Filip LIPIŃSKI

pok. 405

wtorek 8.30-9.30 (online-Teams), środa 12-13.00

14. Dr Dorota ŁUCZAK

pok. 414

czwartek godz. 9, dyżur na MT we wtorek, godz. 13-14.

15. Prof. UAM dr Michał MENCFEL

pok. 316

środa  11.30-12.piątek, 8.30-9.30

16. Dr Dorota MOLIŃSKA

pok. 405

wtorek 17:00-18:00 (online-Teams),środa 10:15-11:15

17 Dr Magdalena  RADOMSKA

pok. 405

środa 8:30-9:30,czwartek 12.00-13.00

18. Dr Tomasz RATAJCZAK

pok. 316

wtorki 12.00-13.00 IHS

czwartki 12.00-13:00 Morasko

19. Dr Adam SOĆKO                        

pok. 418

poniedziałek 16.45-18.15, środa: 16.30-18.00

20. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. ŻUCHOWSKI    

pok. 315

wtorek: 15.00–16.00,środa: 12.00–13.00