Jubileusz

Szanowni Państwo

Absolwenci Historii Sztuki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Koleżanki i Koledzy,

Drodzy Przyjaciele !

Raz jeszcze dziękujemy za Państwa obecność w tak ważnych dla nas wszystkich dniach, jakimi były obchody stulecia istnienia uniwersyteckiej historii sztuki w Poznaniu.

Serdecznie dziękując, ośmielamy się prosić o więcej !

Odnosimy wrażenie, że przedstawiany w maju obraz dziejów akademickiej historii sztuki domaga się uzupełnienia o Państwa, osobisty zapis przeszłości.

Zwracamy się z uprzejmym apelem o podzielenie się wspomnieniami z okresu Państwa studiów w Instytucie / Zakładzie / Historii Sztuki UAM, jak również o relacje z późniejszego czasu pracy zawodowej.

Naszym celem jest uchwycenie specyfiki minionego czasu. Ważnym jest, i to nie tylko w perspektywie jubileuszowej, utrwalenie Państwa osobistego doświadczenia. Jesteśmy bardzo zainteresowani Państwa wspomnieniami o przebiegu studiów, o inspirujących wykładach, ważnych rozmowach, spotkanych osobowościach, które pomogły stworzyć nowy sposób widzenia świata, sztuki. Prosimy o opis zarówno istotnych wydarzeń, fascynujących teorii, jak również o anegdoty o wykładowcach, czy kolegach z przykładami ich ulubionych powiedzonek, a także o krotochwilach z objazdów zabytkoznawczych, czy sprawozdań z bojów egzaminacyjnych.

Wszystko, co Państwo uważacie za warte zapisania, zachowania, a może z czasem, upublicznienia, uprzejmie prosimy o przekazanie do Instytutu Historii Sztuki UAM, w którym już znajdują się materiały archiwalne, zgromadzone przez Pracownię Dokumentacji Artystycznej, prowadzonej przez lata przez Katarzynę Zawiasę-Staniszewską.

Wspomnienia rządzą się własnymi prawami, dlatego nie sugerujemy formy, jaką powinny one przyjąć. Za Państwa relacje o ludziach, wydarzeniach, ideach w poważnym, jak i mniej poważnym, tonie będziemy niezmiernie wdzięczni.

Uprzejmie prosimy o ich nadsyłanie w dogodnej dla Państwa formie:

- w formie elektronicznej na naszą skrzynkę jubileuszową : jubileuszihs@amu.edu.pl

- lub w formie tradycyjnego listu, pod adresem: Instytut Historii Sztuki UAM

Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

- z kolei, gdyby Państwo woleli spotkać się w tej sprawie, również prosimy o kontakt, abyśmy mogli rozmowę zaaranżować na najbardziej dla Państwa dogodnych warunkach (tel. 61 829 37 24),

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku,

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
wraz z współpracownikami

 

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.