Zmiany w strukturze

Do 1967 roku Katedra Historii Sztuki istniała jako jednostka bez formalnych podziałów z dwiema pracowniami usługowymi Biblioteką i Pracownią Fotograficzno-Ikonograficzną.

 Z dokonanych zmian wyodrębniły się trzy zakłady:

Zakład Historii Architektury
i Rzeźby
Zakład Historii Malarstwa Zakład Historii Rzemiosł Artystycznych
kierownik prof. Gwidon Chmarzyński kierownik prof. Zdzisław Kępiński kierownik doc. Eugeniusz Iwanoyko

 

 

 Kolejna zmiana struktury nastąpiła wraz z przekształceniem katedry w Instytut, która dokonała się
1 października 1974 roku. Wówczas powstały cztery zakłady:

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej Zakład Historii Sztuki Nowożytnej i Najnowszej Zakład Rzemiosła Artystycznego i Grafiki Zakład Muzykologii
kierownik: doc. Alicja Karłowska Kamzowa, od 1999 roku prof. Szczęsny Skibiński kierownik: doc. Konstanty Kalinowski kierownik: doc. Eugeniusz Iwanoyko początkowo pod kuratelą doc. Konstantego Kalinowskiego, od 1 października 1975 r. pod kierownictwem doc. Jana Stęszewskiego.

 

Dodatkowo w skład jednostki wchodziły:

Biblioteka Pracownia Ikonograficzna Pracownia Fotograficzna
kierownik: Janusz Pałubicki kierownik: Janos Brendel kierownik: Zbigniew Czarnecki

 

 W 1986 roku został utworzony Zakład Historii Sztuki Starożytnej, a jego kierownikiem został doc. Jerzy Kubczak, następnie po jego śmierci w 1999 roku, kuratelę nad Zakładem sprawował do 2003 roku prof. Skibiński. Następnie kierownictwo nad Zakładem Historii Sztuki Starożytnej objął Tomasz Wujewski.

 W 1988 roku, po śmierci prof. Iwanoyki zamknięto Zakład Rzemiosł Artystycznego i Grafiki

 W 1989 roku powstała Pracownia Dokumentacji Życia Artystycznego kierowana do 2015 roku przez mgr Katarzynę Zawiasę-Staniszewską.

 W 1996 roku z Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej i Najnowszej wyodrębniono dwa zakłady:

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
kierowany do 2001 roku przez prof. Konstanty Kalinowskiego, a po jego odejściu na Uniwersytet Gdański, kierownictwo przejął prof. Jan Skuratowicz kierowany do 2009 roku przez prof. Piotra Piotrowskiego, a następnie przez prof. UAM dr. hab. Agatę Jakubowską

 

 W 2003 roku z Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej został wydzielony Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką, nad którym kierownictwo objął prof. Wojciech Suchocki, a od roku 2014 prof. Piotr Juszkiewicz. 
W 2007 roku Zakład Historii Sztuki Starożytnej został zredukowany do Pracowni Historii Sztuki Starożytnej, której kierownikiem, był prof. Wujewski. Zakład został zlikwidowany w 2012 roku, a jego pracownicy weszli w skład Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej.

 

Obecna struktura Instytutu:

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej (od 2008 roku kierowany przez prof. UAM dr hab. Jarosława Jarzewicza)

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej (od 2006 roku kierowany przez prof. dr hab. Tadeusza J. Żuchowskiego)

Zakład Historii sztuki Nowoczesnej (od 2011 roku kierowany przez prof. UAM dr hab. Agatę Jakubowską)

Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką (od 2014 roku kierowany przez prof. UAM dr hab. Piotra Juszkiewicza)

Pracownia Ikonograficzna

W 2015 roku Biblioteka została wyłączona ze struktury Instytutu i włączona do Biblioteki Wydziału Historycznego, stanowi jednak wydzieloną sekcję integralnie związaną z Instytutem.

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.