Kierownicy i Dyrektorzy

 

   
1919-1939
1945-1953
Kierownik Katedry ks. prof. Szczęsny Dettloff (1878-1961)
1953-1966 Kierownik Katedry prof. Zdzisław Kępiński (1911-1978)
1966-1969 Kierownik Katedry prof. Gwidon Chmarzyński (1906-1973)
1969 Kierownik Katedry prof. Eugeniusz Iwanoyko (1924-1988)
Kierownik Katedry prof. Stefan Parnicki Pudełko (1914-1994)
1970-1974  Kierownik Katedry prof. Eugeniusz Iwanoyko (1924-1988)
1974-1991 Dyrektor prof. Konstanty Kalinowski (1935-2002)
1991-1995  Dyrektor prof. Adam Labuda (1946-)
1995-1999 Dyrektor prof. Szczęsny Skibiński (1942-)
1999-2008 Dyrektor prof. Piotr Piotrowski (1952-2015)
2008-2016 Dyrektor prof. Tadeusz J. Żuchowski (1958-)


Obecne władze Instytutu w kadencji przypadającej na lata 2016-2020:

Dyrektor – prof. UAM dr hab. Piotr Korduba

Zastępca Dyrektora d.s. naukowych – prof. UAM Agata Jakubowska

Zastępca Dyrektora d.s. studenckich – dr Tomasz Ratajczak

Poza tym warto wiedzieć, że:

w latach 1976–1978 Konstanty Kalinowski był pierwszym dziekanem Wydziału Historycznego, a w latach 1981–1984 Alicja Karłowska Kamzowa była dziekanem wybranym w pierwszym okresie Solidarności.

Dwóch prodziekanów obecnego Wydziału Historycznego UAM wywodzi się z IHS – prof. Jerzy Kubczak, prodziekan (pełniący tę funkcję w latach 1987-1990) oraz prof. Stanisław Czekalski, prodziekan od 2012 roku.

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.