Wykładowcy gościnni 2021/2022

Wykładowca gościnny! W nowym roku akademickim będziemy mieli również przyjemność gościć dr. Piotra Szaradowskiego, historyka sztuki specjalizującego się w historii mody, w tym przede wszystkim XIX-XX wieku, a także autora wielu tematycznych wystaw. Dr Szaradowski będzie prowadził u nas zajęcia problemowo-specjalizacyjne: – sem. zimowy i letni: Historia mody XIX i XX wieku – wybrane problemy

Serdecznie witamy w Instytucie Historii Sztuki!


Wykładowca gościnny! W nowym roku akademickim będziemy mieli przyjemność gościć prof. UWr dr hab. Agnieszkę Zabłocką-Kos, specjalizującą się w historii architektury XIX i XX wieku, dziedzictwa europejskiego oraz kulturze pamięci. Prof. Zabłocka-Kos będzie prowadziła u nas wykłady monograficzne:

– sem. zimowy: Bauhaus – geneza, rozwój i długie trwanie

– sem. letni: „Wystawa w całości jest naszą”. Kształtowanie narodowej tożsamości na przykładzie wystaw w Europie Środkowej w latach 1891-1913

Serdecznie witamy w Instytucie Historii Sztuki UAM!