Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM

 

kolo-naukowe

 

dr Dorota Molińska – opiekunka

 

Koło Naukowe zrzesza studentki i studentów wszystkich lat historii sztuki i prowadzi ożywioną działalność nastawioną na poszerzanie i pogłębianie wszechstronnych zainteresowań swoich członków. W trakcie roku akademickiego organizowane są regularne spotkania, wizyty w muzeach, instytucjach kultury i wspólne wyjścia na wystawy. Naukowy wymiar funkcjonowania Koła realizowany jest poprzez odczyty opracowywane przez jego członków, wykłady pracowników Instytutu i zapraszanych gości oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi m.in. oddziałami Muzeum Narodowego czy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Koło ma na swoim koncie również przygotowanie kilku ogólnopolskich konferencji naukowych np. tegorocznej studencko-doktoranckiej konferencji „Sztuka Codzienności – Codzienność Sztuki” (2020).

Ponadto ważnym elementem aktywności Koła są organizowane corocznie pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Instytutu krajowe i zagraniczne objazdy zabytkoznawcze. W ostatnich latach członkowie Koła udali się między innymi do Włoch, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Hiszpanii, Grecji, Austrii i Francji.

            Niebagatelne znaczenie dla jego działalności ma również aspekt koleżeńsko-towarzyski; stałą tradycją jest wyprawiana w okresie bożonarodzeniowym Wigilia oraz doroczne, organizowane od kilkunastu lat amatorskie koncerty znane jako „Muzykowanie Historyków Sztuki”.

W trakcie trwającego okresu zdalnego funkcjonowania nauczania na Uniwersytecie aktywność Koła kontynuowana jest online; spotkania, prelekcje i wspólne seanse filmów o sztuce za pośrednictwem komunikatorów internetowych stanowią okazję do podtrzymania relacji koleżeńskich oraz planowania kolejnych przedsięwzięć naukowych i podróżniczych.

Zapraszamy wszystkich do udziału w zebraniach Koła oraz kontaktu poprzez e-mail (kolo.shs@gmail.com) oraz śledzenia naszych profili na mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie (sztuczny_element)

Zapraszamy na stronę Koła: https://pl-pl.facebook.com/groups/295707239061/. Zachęcamy do kontaktowania się z nami poprzez e-mail (kolo.shs@gmail.com), istnieje ponadto możliwość otrzymywania od nas regularnego newslettera (wystarczy do nas napisać).