Artium Quaestiones XXII

Ks. prof. Szczęsny Dettloff (1878-1961) (Tadeusz J. Żuchowski), s. 5

ROZPRAWY 

Szczęsny Dettloff, Leonardo da Vinci und Veit Stoss. Zwei Welten des Kuenstlerischen Universalismus von der Wende des XV. yum XVI. Jahrhunderts, s. 21

Szczęsny Dettloff, Leonardo da Vinci i Witt Stosz, dwa światy uniwersalizmu artystycznego z przełomu XV i XVI wieku, s. 51

Piotr Grzelczak, Sprawa Ks. Szczęsnego Dettloffa. UAM 1953, s. 79 

Tadeusz J. Żuchowski, Ceremonial and Archiecture. The Origin of Papal Ceremonial and Is Influence upon Architecture, s. 101

Michał Haake, Sztuka w zaścianku. O obrazowej funkcji fauna w malarstwie Jacka Malczewskiego, s. 125

Agnieszka Gryska, „Ornament i zbrodnia” Adolfa Loosa – narodziny tekstu i narodziny mitu, s. 169

Hanna Marciniak, Poetyki kolażu w czeskim surrealizmie. Karel Teige – Jindrich Styrsky – Jindrich Heisler, s. 193

Piotr Słodkowski, Partykularne znaczenia nowoczesności. Wizualność I Wystawy Sztuki Nowoczesnej (1948) w świetle „Exposition internationale du surrealisme” (1947), s. 237

Emilia Kiecko, Międzynarodowa Wystawa Archiektury Intencjonalnej Terra-1, s. 271

Piotr Juszkiewicz, Hermeneutyka biografii, s. 331

PRZEKŁADY

Michel Henry, Zobaczyć niewidzialne. O Kandinskym (przeł. Dorota Molińska), s. 351

OMÓWIENIA I RECENZJE

Jan Skuratowicz, Uwagi na marginesie książki Andrzeja Fischingera i Marcina Fabiańskiego „Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu, około 1504-1548”, . 1, Kraków 2009, s. 369

Abstraky, s. 379

 

CZYTAJ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg