Artium Quaestiones III

ROZPRAWY 

M. Gębarowicz, Prolegomena do dziejów lwowskiej rzeźby rokokowej, s. 5

T. Żuchowski, O pojmowaniu religii przez formację artystów niemieckich pierwszej dekady XIX wieku, s. 47

M. Jovanović, Serbische kirchliche Malerei in der Biedermeierzeit, s. 77

B. Dąb-Kalinowska, Rosyjskie malarstwo religijne w XIX wieku, s. 87

P. Piotrowski, Autonomia, symbol, utopia. Awangarda i teorie transcendencji formy, s. 109

M. Bryl, Grupa artystów plastyków „Świt” jako wielofunkcyjna instytucja życia artystycznego Poznania w latach 1921 – 1927, s. 131

Przekłady

O. Bätschmann, Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki (przeł. A. Labuda), s. 157

Recenzje i omówienia

Seminarium rogalińskie 1980: „Teatr, teatralność, teatralizacja w kulturze plastycznej XIX wieku” J. Brendel, Słowo wstępne, s. 177

M. Poprzęcka, „Teatr”, „Teatralność, „Teatralizacja” w badaniach nad malarstwem XIX wieku, s. 182

W. Lipowicz, Teatralność jako formuła opisu dzieła sztuki, s. 189

J. Guze, Teatralność i teatralizacja w sztuce XVIII i XIX wieku. Próba porównania wybranych zagadnień, s. 192

D. Ratajczak, Szkarłatny szlafrok Fryderyka Lemaitre’a czyli rozważania o teatralności, s. 198

W. Okoń, Malarstwo a teatr w 2 połowie XIX wieku – problemy badawcze („Kazanie Skargi” Jana Matejki w świetle tych problemów), s. 212

W. Lipowicz, Błazen. Wokół toposu vates biformis w wyobrażeniach aktora.Omówienie dyskusji (oprac. W. Lipowicz), s. 228

Kronika Instytutu

Zbigniew Czarnecki 1911 – 1984. In memoriam (E. Iwanoyko), s. 237

II Międzynarodowe Sympozjum „Barok- und Rokokoskulptur in Mittel- und Osteuropa”(A. Adamczewska), s. 238