Artium Quaestiones IV

ROZPRAWY 

Romuald Kaczmarek, Jacek Witkowski, Das Grabmal Heinrichs I. des Bärtigen von Schlesien und des Hochmeisters  des Deutschen Ordens Konrad von Feuchtwangen in der Zisterzienserinnenklosterkirche in Trebnitz (Trzebnica), s. 5

Mariusz Bryl, „Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego” Jana Matejki: od dokumentu do metafory, s. 22

Ewa Hornowska, Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec fotografii, s. 38

Bogusław Bakuła, Obrazy w obrazach. O pewnym metatekstowym zjawisku kultury, s. 58

Wojciech Włodarczyk, Malowanie, s. 75

Maria Poprzęcka, Język historii sztuki a język polityki, s. 91

Przekłady

Max Imdahl, Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu (przeł. Taduesz Żuchowski), s. 104

Recenzje i omówienia

Jarosław Jarzewicz, Technika, ekonomia i forma architektury gotyckiej w badaniach Dietera Kimpela, s. 124

Max Imdahl, Giotto. Zur Frage der ikonischen Sinnstruktur, München 1979; tenże, Giotto Arenafresken. Ikonographie – Ikonologie – Ikonik, München 1980 (Tadeusz Żuchowski), s. 131

Hans Belting, Dagmar Eichberger, Jan van Eyck als Erzähler. Frühe Tafelbilder im Umkreis der New Yorker Doppeltafel, Worms 1983 (Adam S. Labuda), s. 134 

Mariusz Bryl, Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, s. 141              

Kronika Instytutu

III Międzynarodowe Sympozjum „Rzeźba barokowa” (Agnieszka Adamczewska), s. 153

Technika automatycznego przetwarzania danych w badaniach nad kulturą artystyczną (Katarzyna Zawiasa – Staniszewska), s. 154

 

CZYTAJ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg