Artium Quaestiones V

ROZPRAWY 

Adam S. Labuda, Jan van Eyck realista i narrator. Wokół struktury i źródeł artystycznych Ukrzyżowania nowojorskiego, s. 5

Jakub Kostowski, Sztuka śląska wobec husytyzmu. Późnogotyckie świadectwa malarskie, s. 29

Wojciech Suchocki, Somosierra Michałowskiego, s. 60

Piotr Piotrowski, The Dialectics of Destiny, s. 80

Piotr Juszkiewicz, The Designs and Sketches of Marcel Duchamp, s. 99

Przekłady

Max Baxandall, Prawda a inne kultury. Chrzest Chrystusa Piera della Francesca, s. 109

Recenzje i omówienia

Jarosław Jarzewicz, Katedra w Burgos i gotyk hiszpański, s. 145

Piotr Piotrowski, W kręgu dyskusji postmodernistycznych, s. 156