Artium Quaestiones II

ROZPRAWY 

Eugeniusz Iwanoyko, Emblematyczne Sobiesciana Gotfryda Peschwitza, s. 11

Barbara Dąb-Kalinowska, Teologia ikony w 2 poł. XVII wieku. Spory i polemiki w Rosji, s. 35

Zenon Pałat, Ostatnie Forum Cesarskie. Forma i symbolika architektoniczno-urbanistycznego założenia poznańskiego Ringu, s. 57 

Maria Gołąb, „Sonata Słońca” M. K. Ciurlionisa, s. 73 

Andrzej Turowski, Muzea Kultury Artystycznej, s. 89 

Wojciech Suchocki, Poznań artystyczny. Tezy do geografii artystycznej Dwudziestolecia, s. 105 

Piotr Piotrowski, Retoryka banknotu. Przyczynek do badań kultury wizualnej Dwudziestolecia Międzywojennego, s. 131   

Przekłady

Wolfgang Kemp, Walter Benjamin i Aby Warburg (Przeł. Wojciech Suchocki), s. 145

Recenzje i omówienia

Teresa Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej. Warszawa 1980 (Szczęsna Skibiński), s. 173

Jerzy Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej. Wrocław 1973 (Konstanty Kalinowski), s. 179 

Alicja Kamzowa, Problemy i perspektywy badań średniowiecznych malowideł ściennych w Europie środkowo-wschodniej, s. 182

Kronika Instytutu

Konstruktywizm wschodnio- i środkowoeuropejski w powiązaniu z awangardą dwóch pierwszych dekad XX wieku (sesja) (Andrzej Turowski), s. 188

Walter Benjamin nauce o sztuce. W czterdziestolecie śmierci (seminarium) (Wojciech Suchocki), s. 190