Artium Quaestiones I

ROZPRAWY 

Carl Heitz, Architecture et symbolique de Nombres au Moyen Age, s. 7

Zdzisław Kępiński, Jan van Eyck’s „TYM. WΘEOC” – Portrait of Jean de Croy?, s. 27

Barbara Dąb-Kalinowska, XIV-wieczne malowidło koprzywnickie – misterium biblijne i kosmologiczne, s. 55

Andrzej Billert, Niektóre aspekty teoretyczno-artystycznych założeń Karla Friedricha Schinkla, s. 81 

Maria Poprzęcka, Renesans Pompierów, s. 97 

Konstanty Kalinowski, Motyw tonącego okrętu w malarstwie Iwana K. Ajwazowskiego, s. 117

Wojciech Suchocki, Pokój pana w Pałacu w Moszne, s. 137 

Andrzej Turowski, Utopia awangard, s. 157

Dyskusje i omówienia

Adam S. Labuda, Caspar David Friedrich między ideologią narodową a klasową (Uwagi o książce „Caspar David Friedrich und die deutsche Nachwelt”), s. 173 

János Brendel, Rodczenko – produktywizm – Proletkult. (Uwagi na marginesie monografii artysty), s. 187         

CZYTAJ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg