Artium Quaestiones IV

ROZPRAWY 

 R. Kaczmarek, J. Witkowski, Das Grabmal Heinrichs I. des Bärtigen von Schlesien und des Hochmeisters  des Deutschen Ordens Konrad von Feuchtwangen in der Zisterzienserinnenklosterkirche in Trebnitz (Trzebnica), s. 5

M. Bryl, „Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego” Jana Matejki: od dokumentu do metafory, s. 22

E. Hornowska, Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec fotografii, s. 38

B. Bakuła, Obrazy w obrazach. O pewnym metatekstowym zjawisku kultury, s. 58

W. Włodarczyk, Malowanie, s. 75

M. Poprzęcka, Język historii sztuki a język polityki, s. 91

Przekłady

M. Imdahl, Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu (przeł. T. Żuchowski), s. 104

Recenzje i omówienia

J. Jarzewicz, Technika, ekonomia i forma architektury gotyckiej w badaniach Dietera Kimpela, s. 124

M. Imdahl, Giotto. Zur Frage der ikonischen Sinnstruktur, München 1979; tenże, Giotto Arenafresken. Ikonographie – Ikonologie – Ikonik, München 1980 (Tadeusz Żuchowski), s. 131

H. Belting, D. Eichberger, Jan van Eyck als Erzähler. Frühe Tafelbilder im Umkreis der New Yorker Doppeltafel, Worms 1983 (Adam S. Labuda), s. 134 

M. Bryl, Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, s. 141              

Kronika Instytutu

III Międzynarodowe Sympozjum „Rzeźba barokowa” (Agnieszka Adamczewska), s. 153

Technika automatycznego przetwarzania danych w badaniach nad kulturą artystyczną (Katarzyna Zawiasa – Staniszewska), s. 154

 

CZYTAJ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg