Artium Quaestiones V

ROZPRAWY 

A.S. Labuda, Jan van Eyck realista i narrator. Wokół struktury i źródeł artystycznych Ukrzyżowania nowojorskiego, s. 5

J. Kostowski, Sztuka śląska wobec husytyzmu. Późnogotyckie świadectwa malarskie, s. 29

W. Suchocki, Somosierra Michałowskiego, s. 60

P. Piotrowski, The Dialectics of Destiny, s. 80

P. Juszkiewicz, The Designs and Sketches of Marcel Duchamp, s. 99

Przekłady

M. Baxandall, Prawda a inne kultury. Chrzest Chrystusa Piera della Francesca, s. 109

Recenzje i omówienia

J. Jarzewicz, Katedra w Burgos i gotyk hiszpański, s. 145

P.Piotrowski, W kręgu dyskusji postmodernistycznych, s. 156