Terminy zaliczeń, sesja zimowa 2019/2020

Terminy zaliczeń, sesja zimowa 2019/2020

– Architektura – wprowadzenie, prow. J. Kowalski – 14.01.2020
– Główne nurty humanistyki, prow. A. Jakubowska – 29.01.2020
– Malarstwo i rzeźba – wprowadzenie, prow. – M. Haake – 16.02.2020
– Malarstwo i rzeźba – wprowadzenie, prow. – Ł. Kiepuszewski – 24.01.2020
– Moduł specjalizacyjny (Krytyka artystyczna), prow. P. Juszkiewicz – 7.02.2020
– Ornamentyka i rzemiosło artystyczne, prow. D. Molińska, P. Korduba – 18.12.2019
– Proseminarium, prow. M. Bryl – 27-28.01.2020
– Proseminarium, prow. D. Łuczak – 28.01.2020
– Seminarium ogólne (I stopień), prow. M. Mencfel – 31.01.2020
– Seminarium ogólne (I stopień), prow. T. Żuchowski – 27.01.2020
– Seminarium ogólne (I stopień), prow. M. Radomska – 29.01.2020
– Seminarium ogólne (I stopień), prow. W. Brillowski – 29.01.2020
– Seminarium ogólne (I stopień), prow. J. Jarzewicz – 27.02.2020
– Seminarium ogólne (II stopień), prow. F. Lipiński – 28.02.2020
– Seminarium ogólne (II stopień), prow. M. Haake – 27.01.2020
– Seminarium warsztatowe, prow. P. Korduba – 30.01.2020
– Seminarium warsztatowe, prow. J. Kowalski – 16.01.2020
– Spotkanie z dziełem sztuki, koord. M. Haake – 31.01.2020
– Wprowadzenie do historii sztuki nowożytnej, prow. D. Molińska, 28.01.2020
– Wprowadzenie do historii sztuki starożytnej, prow. W. Brillowski – 12.02.2020
– Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (wykład), prow. M. Radomska – 29.01.2020
– Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (wykład), prow. D. Łuczak – 31.01.2020
– Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (konwersatorium), prow. A. Soćko – 30.01.2020
– Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (konwersatorium), prow. T. Ratajczak – 31.01.2020
– Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki (konwersatorium), prow. A. Kaczmarek – 28.01.2020
– Wstęp do historii sztuki (wykład) – prow. S. Czekalski – 31.01.2020
– Wstęp do historii sztuki (lektura tekstu) – prow. S. Czekalski 31.01.2020
– Wykład monograficzny, prow. J. Jarzewicz – 27.01.2020
– Wykład monograficzny, prow. P. Leszkowicz – 02.02.2020
– Wykład monograficzny, prow. T. Wujewski – 29.01.2020
– Zajęcia probl.-specj. (I stopień), prow. T. Ratajczak – 31.01.2020
– Zajęcia probl.-specj. (I stopień), prow. A. Soćko – 28.01.2020
– Zajęcia probl.-specj.-specj. (I stopień), prow. A. Jakubowska z zespołem – 29.01.2020

– Zajęcia w j. angielskim (Erasmus) – prow. P. Leszkowicz – 16.02.2020
– Zajęcia w j. angielskim (Erasmus) – prow. F. Lipiński – 28.02.2020
– Zajęcia w j. angielskim (Erasmus) – prow. M. Radomska – 30.01.2020

Egzaminy:
– Historia doktryn artystycznych – M. Haake, Ł. Kiepuszewski – 3.02.2020
– Wprowadzenie do historii sztuki nowożytnej, D. Molińska, P. Korduba – 3.02.2020
– Wprowadzenie do historii sztuki starożytnej, W. Brillowski – 12.02.2020

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.