Artium Quaestiones VII

ROZPRAWY 

Jerzy Kubczak, Wizerunki Scytów w ikonografii nadczarnomorskiej, s. 5

Jacek Kowalski, Grobowiec Kamilli. Interpretacja opisu architektury, s. 45

Adam S. Labuda, Cnota i grzech w gdańskiej Tablicy Dziesięciorga Przykazań, czyli jak rzeczywistość przedstawienia obrazowego s(po)tyka się z rzeczywistością miasta późnośredniowiecznego, s. 65

Konstanty Kalinowski, Warsztat barokowego rzeźbiarza, s. 103

Agnieszka Skalska, „Dziewczynka z chryzantemami” Olgi Boznańskiej-osaczona. Uwagi o spojrzeniu, s. 141

Piotr Piotrowski, Rosja i Ameryka; Awangarda i modernizm, s. 153

Stanisław Czekalski, Między językiem a światem. Poematy obrazowe poetyzmu, s. 171 

Mariusz Bryl, New Art History: Nauka, Polityka, Obyczaj, s. 185

Przekłady

René Huyghe, Poetyka Vermeera (Przeł. S. Barańczak)

Recenzje i omówienia

Hanna Moryń, W kręgu badań nad sztuką portretową XVIII wieku, s. 257

Werner Müller, Grundlagen gotischer Bautechnik. Ars sine sciencia nihil (J. Jarzewicz), s. 268

Ian Babty, Tim Yates (eds.), Archeology after Structuralism. Post-Structuralism and the Practice of Archeology (A. Marciniak), s. 272