Artium Quaestiones VIII

ROZPRAWY 

Adam S. Labuda, Niemieckie dziedzictwo historyczno-artystyczne w Polsce. Sądy, stereotypy i opinie po II wojnie światowej, s. 5

Jarosław Jarzewicz, De constructione ecclesiae. O artystycznych i społecznych uwarunkowaniach architektury kościoła św. Jakuba w Nysie, s. 27

Wojciech Suchocki, Trop zbiegłych bogów. Przyczynek do „Ślubów” Ingresa i „Wolności” Delacroix, s. 61

Małgorzata Lisiewicz, Dyskursy nauki a wizerunek ciała w zachodniej i amerykańskiej sztuce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, s. 89

Agata Jakubowska, Kobieta wobec seksualności – podporządkowana, uwikłana, czy wyzwolona? O kilku aspektach twórczości Natalii LL z perspektywy psychoanalizy Lacanowskiej, s. 113

Izabela Kowalczyk, Wątki feministyczne w sztuce polskiej, s. 135

Fragmenty

Paweł Leszkowicz, Decentralizacja i multikulturalizm, s. 187

Przekłady

Griselda Pollock, Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki  (Przeł. Mariusz Bryl), s. 153

Recenzje i omówienia

Agata Jakubowska, Read her desire. Copjec against the Historicist?, s. 195