2018

Agata Drewniak, Wpływ Powszechnej Wystawy Krajowej z 1929 r. na architekturę i urbanistykę Poznania
(Promotor pracy: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski)

Martyna Gocyla, Przekształcenie ulicy Armii Czerwonej (Św. Marcin) w Poznaniu w latach 60 XX wieku w kontekście ówczesnych dyskusji konserwatorskich w Polsce
(Promotor pracy: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski)

Malwina Malinowska, Założenie Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie u schyłku XIX w.
(Promotor pracy: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski)

Anna Nowak, Budowanie dla robotników i niezamożnych. Działalność poznańskich spółdzielni mieszkaniowych od pocz. XX w. do 1939 r.
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Korduba)

Monika Nowak, Samookaleczenia ciała w sztuce radykalnego performansu. Dyskurs artystyczny a dyskurs medyczny
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl)

Angelika Warlikowska, Wokół kultury stołu. Recepcja porcelany Rosenthala po 1989 r. w Poznaniu
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Korduba)