Prace doktorskie

Przejdź do strony Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2018
Ewelina Jarosz, Figury nieprzedstawialnego. Ponowoczesny model recepcji malarstwa barwnego pola
Promotor pracy: prof. dr hab. Anna Markowska Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 

2017
Dorota Molińska
Les Arts en Portugal -badania Atanazego hr.Raczyńskiego nad sztuką Portugalii
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

2015
Agnieszka Gryska, Przypadek pewnego tekstu czyli „Ornament i Zbrodnia” Adolfa Loosa w dyskursie architektonicznym w latach 1910-1975
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Dorota Łuczak, Wizja fotograficzna w kontekście zachodniej tradycji okulocentryzmu. Praktyka i teoria artystów europejskich i amerykańskich w I połowie XX wieku
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz

Emilia Kiecko, Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz

2013
Jakub Dąbrowski, Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 roku
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

Kamila Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Aleksandra Parandowska, Przeciw chorobie. Teoria i praktyka architektury szpitalnej Wielkopolski 1919-1939
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

2012
Katarzyna Kleiber, Irańska sztuka a perska archeologia starożytna w czasach Pahlavich (1925-1979)
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Tomasz Wujewski

Magdalena Moskalewicz, Na krawędzi obrazu. O po-malarskich pracach w polskiej sztuce lat sześćdziesiątych
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz

2011
Barbara Perucka, „Livre des merveilles”. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr.2810 z Bibliotheque nationale de France
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Szczęsny Skibiński

2010
Olaf Kwapis, Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Sztuka w służbie Wielkich Jubileuszy od Bonifacego VIII do Grzegorza XIII
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Szczęsny Skibiński

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.Obrazy w pamiętającym spojrzeniu
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki

2009
Małgorzata Dawidek-Gryglicka, Tekst jako dzieło sztuki w Polsce po 1967 roku. Kontekst i/a autonomie znaku konkretnego
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

Artur Kamczycki, Teodor Hertzl a ikonografia syjonistyczna do 1933
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Szymon Kubiak, Architektura i urbanistyka Poznania 1919-1939
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Diana Wasilewska, W stronę nowoczesności. Przemiany świadomości estetycznej i językowej w polskiej krytyce artystycznej w latach 1917-1930.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

2008
Artur Kolbiarz, Maciej Knote, śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Magdalena Radomska, Polityka kierunków neoawangardy węgierskiej (lata 1966-1980)
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

2007
Jiwone Lee, Polska szkoła ilustracji.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

Michał Mencfel, Naturove et Artis Thesaurus.Gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII ii XVIII 
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Adam Labuda

Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt -królewski architekt Zygmunta I Starego
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Szczęsny Skibiński

2006
Agnieszka Skalska-Graczyk, Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

Arkadiusz Wagner, Warsztat rzeźbiarski Christiana Bernarda Schmidta (1735-1785).
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

2005
Marcin Szeląg, Publiczne ogólnopolskie kolekcje sztuki polskiej po 1945 r
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

2004
Piotr Bernatowicz, Recepcja Pabla Picassa w krajach Europy Środkowej w latach 1945-1970
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

Piotr Korduba, Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Adam Soćko, Układy emporowe jako realizacja idei wywyższenia w architekturze państwa krzyżackiego
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Szczęsny Skibiński

Maciej Szymanowicz, Miejsce piktorializmu w historii polskiej fotografii dwudziestolecia międzywojennego
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

2003
Paulina Cynalewska-Kuczma, Architektura cerkiewna Kościoła prawosławnego w Królestwie Polskim jako narzędzie integracji z Imperium Rosyjskim
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Konstanty Kalinowski

Daria Kołacka, Hermeneutyka portretu: lektury prac Alberta Giacomettiego
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

Rafał Makała, Między prowincją a metropolią: architektura Szczecina w latach 1891-1918
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Jan Skuratowicz

Marta Smolińska, Młody Mehoffer
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki

2002
Michał Haake, Portret w malarstwie polskim u progu nowoczesności
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki

2001
Izabela Kowalczyk, Ciało i władza we współczesnej sztuce polskiej
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

Łukasz Kiepuszewski, Obrazy Cézanne’a. Miedzy spojrzeniem a komentarzem
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki

2000
Maciej Broniewski, Barokowy prospekt organowy w kościele Łaski w Jeleniej Górze. Dzieło sztuki w obliczu konfliktów religijnych i politycznych
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Konstanty Kalinowski

Paweł Leszkowicz, Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

1999
Agata Jakubowska, Ciało kobiece w pracach polskich artystek współczesnych
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

1998
Jacek Kowalski, Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Szczęsny Skibiński

Wiesław Rządek, Eurazjatycki styl animalistyczny a sztuka starożytnych Chin
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Jerzy Kubczak

1997
Natalia Czekalska, Pontyfikał kamieniecki. Miniatury kodeksu
Promotorka pracy: prof. zw. dr hab. Alicja Karłowska-Kamzowa

Liliana Krantz-Domasłowska, Architektura gotyckiej katedry w Kwidzynie
Promotorka pracy: prof. zw. dr hab. Alicja Karłowska-Kamzowa

Andrzej Woziński, Późnogotycka rzeźba drewniana na Pomorzu Wschodnim
Promotorka pracy: prof. zw. dr hab. Alicja Karłowska-Kamzowa

1995
Iwona Błaszczyk, Ikonografia i ewolucja ideowa motywu drzewa w gotyckiej sztuce ziem polskich
Promotorka pracy: prof. zw. dr hab. Alicja Karłowska-Kamzowa

Stanisław Czekalski, Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Konstanty Kalinowski

Aleksander Jankowski, Późnogotyckie malarstwo ścienne na Śląsku
Promotorka pracy: prof. zw. dr hab. Alicja Karłowska-Kamzowa

Piotr Juszkiewicz, Wolność i metafizyka. O tradycji artystycznej Marcela Duchampa
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Konstanty Kalinowski