2019

Kamila Bednarz, Dialog i obraz. Sceny rozmowy w malarstwie polskiego modernizmu
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski)

Małgorzata Graś-Godzwon, Recepcja twórczości plastycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza w powojennej Polsce
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Martyna Kinecka, Teka graficzna The Artist Engraver (1904) a londyńskie środowisko artystów grafików ok. 1900. Studium egzemplarza z Muzeum Narodowego w Poznaniu
(Promotor pracy: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski)

Stanisław Małecki, 9-eyes Jona Rafmana w perspektywie performatywnej
(Promotor pracy: prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz)

Marta Marsicka, Reprezentacje pracy w polskiej fotografii socrealistycznej
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski)

Paulina Szymańska, Mniejszości kulturowe, narodowościowe i religijne oraz problem ksenofobii w Polsce i Europie w wybranych projektach Joanny Rajkowskiej
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)