2010

Ewa Adamczyk, Wpływ wzorów francuskich na katedrę Santa Maria de la Regla w Leon

Artur Bogdanowicz, Śladami Pauli Modersohn-Becker po Hanowerze. Krótka historia obrazów znajdujących się w mieście w latach 1906-1937, ich recepcji wśród jego mieszkańców oraz ich kolekcjonerów

Milena Cichocka, Replika Józefa Szajny jako kulminacyjne dzieło teatru narracji plastycznej

Joanna Czarnowska, Zamek krzyżacki w Malborku jako atrakcja turystyczna 

Małgorzata Dzierugo, Portret potrójny Elżbiety I

Anna Fejfer, Ludowość w sztuce Włodzimierza Tetmajera

Maria Fenrych, Nowe przestrzenie Poznania po 1989 roku

Jan Gaspars, Ulica Maksymiliana Jackowskiego w Poznaniu. Historia i architektura kamienic w latach 1890 – 1914

Natalia Gorbaczewska-Kuźniak, Artystyczno-antropologiczno dylematy wokół aryjskiej rasy

Georgi Gruew, Odwołania do tradycji artystycznej i historii w plakatach propagandowych okresu I wojny światowej

Andżelika Jarkowiec, Palladianizm w architekturze XVIII wieku w Polsce. Motywy Palladiańskie angielskiego wzornika Colena Campbelle – Vitruvius Britannicus

Joanna Jaskowska, Motyw instrumentów muzycznych w malarstwie polskiego modernizmu

Agata Jędrusiak, Porwanie Sabinek w twórczości Luki Giordano

Gabriela Karolczak, Koncepcja spektaklu Deborg Hay. Analiza spektaklu, If I sign to you w perspektywie estetyki performatywności

Hanna Kostołowska, Malowidła ścienne o tematyce świeckiej w Lombardii w XIV i XV wieku

Małgorzata Kubot, Pałac w Gliśnie

Marta Milczarek, Banany przywieźli. Działalność grupy Łódź Kaliska w latach 1979-1989

Julita Molska, Epoka Bucarelliana: Palma Bucarelli i jej wpływ na kulturę artystyczną Włoch XX wieku

Małgorzata Olsza, Malarstwo Tadeusza Brzozowskiego 1944-1957

Andrzej Paśniewski, Historia architektury kamienic i willi w Nowej Soli z lat 1900 – 1914

Sylwia Pawera, U nas dość głowę podnieść, ileż to widoków. Motyw chmury w malarstwie polskiego modernizm.

Anna Piotrowska, Inspiracje nową sztuką w modzie lat 1900-1939

Bogdan Pucia, Jonasza jako paralela życia chrześcijańskiego. Sarkofag nr 119 z Muzeów Watykańskich

Anna Rzyman, Zapis wrażenia. Malarstwo otwarte na przedmiot. Martwe natury w twórczości Józefa Pankiewicza

Ewelina Sobolewska, Architekci północni w późnym gotyku w Hiszpanii

Michał Strzelecki, Dansker zamku w Kwidzynie na tle średniowiecznej architektury użytkowej.

Katarzyna Szulc, Helsinki: trzy tożsamości architektoniczne

Alicja Ślosorz, Gotycka rzeźba architektoniczna w cysterskim klasztorze w Lądzie nad Wartą

Katarzyna Toczyńska, Polityka kulturalna, a sztuka. Instytut Adama Mickiewicza oraz sezon polski w Wielkiej Brytanii

Marta Tomczak, Nowożytne portrety zaręczynowe – przyczynek do studium sposobów funkcjonowania wizerunków u progu epoki nowożytnej

Daria Urban, Sante Zanetti. Działalność włoskiego sztukatora w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku

Agata Urbańska, Imaginacyjność portretów Władysława Hasiora

Ewelina Wojdak, Budownictwo kościelne w Bydgoszczy w latach 1872 – 1913. Problematyka architektury i jej wpływu na przestrzeń miejską

Alzbeta Vyskocilova, Jiri Sopko jest malarzem

Anna Zborowska, Budownictwo mieszkaniowe w Lesznie na przełomie XIX i XX wieku