2012

Katarzyna Barałkiewicz, Album Jubileuszowy Józefa Ignacego Kraszewskiego 

Małgorzata Borowicz, Kaplica prymasa Potockiego przy katedrze gnieźnieńskiej

Martyna Byczek, Reprezentacja ciał ofiar w pomnikach katyńskich w Polsce i za granicą 
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Olga Busza, Problemy ikonograficzne w poznańskim cyklu „Zatruta studnia” Jacka Malczewskiego na tle wybranych zagadnień twórczości artystycznej malarza

Natalia Cetera,  Między przeszłością a przyszłością. Wpływ Pontusa Hultena na wykształcenie się w Europie muzeum sztuki współczesnej na przykładzie Moderna Musseet w Sztokholmie

Ewa Cieślik, Twórczość Stanisława Wyspiańskiego wobec „Sądu Ostatecznego” Michała Anioła

Paula Ciężka, Chojnackie rekonstrukcje. Kościół parafialny w Chojnicy, jako przykład fundacji patronackiej w Wielkopolsce 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz)

Roma Dumińska, Obraz dworu wielkopolskiego w dwudziestoleciu międzywojennym w Złotej Księdze Ziemiaństwa Polskiego – S.Sas Lityńskiego

Katarzyna Dutkiewicz, Między przekładem, a interpretacją. Ilustracje Giorga de Chirico do powieści ,,Hebdomeros” (1972) w kontekście jego teorii rysunku 
(Promotor pracy: prof UAM dr hab. Mariusz Bryl)

Alicja Fajok, Odbicie w lustrze i szkle refleksyjnym w architekturze XXI wieku.

Katarzyna Fliegner, Feministyczne odczytanie cyklu „Względne cechy podobieństwa” Izabelli Gustowskiej (Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Iwona Grodź, Artysta i sztuka w filmie. Orkiestra Zbigniewa Rybczyńskiego (1990) 
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Maciej Gruczyński, Od zamku do hotelu. Współczesne funkcjonowanie zabytkowych rezydencji w Polsce

Piotr Grzybak, Zbigniew Dłubak, ślepe zaułki polskiej fotografii awangardowej. Analiza strategii artystycznej, w świetle przemian polityki kulturalnej PZPR w latach 1946 – 1956

Małgorzata Iracka-Czerniak, Rzeźba w szkle – o twórczości Henryka Albina Tomaszewskiego

Nina Jakubowska, ,,Kiedy słowa stają się zbyteczne…” : motyw pocałunku w sztuce europejskiej

Renata Kamionka, Pałac w Lubrańcu

Łukasz Kędziora, Neuroestetyka jako nowa metoda w analizie obrazów

Katarzyna Kłakowicz, Skromne czuwanie. Malarstwo Jerzego Ryszarda Jurr Zielińskiego jako sztuka antysystemowa 
(Promotor pracy: prof UAM dr hab. Mariusz Bryl)

Karina Konieczna, Mecenat architektoniczny arcybiskupa Floriana Stablewskiego 

Bartłomiej Koronkiewicz, Nagrobek króla Jana II Kazimierza Wazy w kościele Saint-Germain-des-Pres w Paryżu

Ada Kowalczyk, Problem ramy, krawędzi, granicy obrazu w twórczości Pieta Mondriana

Magdalena Kowalewska, Spolia z warszawskiej Świątyni Opatrzności w pałacu w Lubostroniu

Katarzyna Jagodzińska, Różne oblicza culture jammingu 
(Promotor pracy: prof UAM dr hab, Mariusz Bryl)

Magdalena Malinowska, Architektura kościoła p.w. św. Katarzyny w Goleniowie 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz)

Adam Mandziejewski, Drugie zycie performance’u. problem obecności w dokumentacji wcielonej i performatywnej na podstawie wystawy Seven Easy Pieces (2005) Mariny Abramovic

Ewa Muszkiet, Między śledem a obecnością – trop figury w twórczości Teresy Pągowskiej

Beata Niklewicz, Między muzycznością i biologizmem. O kategorii rytmu w twórczości malarskiej Stanisława Ignacego Witkiewicza (Promotor pracy: prof UAM dr hab. Mariusz Bryl)

Joanna Paśniewska, Świadomość widzenia. Znaczenie wczesnej fotografii w kontekście kultury wizualnej

Renata Paszkiewicz-Szymańska,  Madonna z Dzieciątkiem z Niechłodu w kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu na tle późnogotyckiej rzeźby Wielkopolski

Alicja Plenzler, Motywy sielankowe w sztuce antyku chrześcijańskiego

Dawid Radziszewski, Tarnów. Obraz miasta w twórczości Wilhelma Sasnala 
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Urszula Raburska, Prywatne galerie sztuki w Poznaniu

Kinga Sibilska, Zajaśnieć pięknem nagim. O aktach Wojciecha Weissa 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski)

Anna Sienkiewicz, Trwanie na peryferiach twórczości o „Aktach” Katarzyny Kobro 
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Barbara Stasiakiewicz,Wilhelm Hammeroshoi – cykle obrazowe

Dorota Syrek, Wachlarz jako medium, temat i dzieło sztuki – specyfika ekspresjonistycznych wachlarzy Oskara Kokoschki 
(Promotor pracy: prof UAM dr hab. Mariusz Bryl)

Małgorzata Szyk, Władza przdmiotu: polityka estetetyki wzornictwa mebli w Polsce lat 80. XX w.

Karolina Szymkowiak, Koło fortuny. Konceptualna twórczość Danuty Mączak w kontekście sztuki XX wieku 
(Promotor pracy: prof UAM dr hab. Mariusz Bryl)

Marta Trzeciak, Język architektoniczny Kacpra Bażanki w świetle realizacji kościoła i klasztoru Norbertanek w Imbramowicach

Agnieszka Wajroch, ,,Męczeństwo św. Apolonii” z kościoła parafialnego w Głuchowie

Marianna Wiszniewska, Gładysze – nowa koncepcja rezydencji szlacheckiej w Prusach

Justyna Żarczyńska, Trudny związek. Wizerunek Lecha Wałęsy wykreowany za pomocą fotografii w ,,Gazecie Wyborczej” 
(Promotor pracy: prof UAM dr hab. Mariusz Bryl)