2013

Katarzyna Banach, Późnogotyckie przedstawienia Rodziny Marii z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Analiza głównych kwater ołtarzowych z Krotoszyna i Marcinek 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz)

Norbert Banaszyk, Pozytywy Zbigniewa Libery jako przywracanie cierpienia

Joanna Bojda, Obrazy kobiet we współczesnej sztuce artystek japońskich
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Wojciech Delikta, ,”Drawing Restraint 9″ Matthew Barneya w optyce praktyki artystycznej postminimalistów
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz)

Edyta Drabik, Z Salonu do Komunizm-landu, od ideologii do absurdu. Współczesna wystawiennicza recepcja socrealizmu w Europie Środkowo-Wschodniej
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz)

Dominika Dragan, Status obrazu w filmowym języku w Plażach Agnès Agnès Vardy
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz)

Anna Dylicka,  Propaganda obronności państwa w plakacie polskim środowiska warszawskiego lat 30-tych XX wieku
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski)

Agata Goljat, Barbie w polskiej sztuce krytycznej lat 90. XX wieku 
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Jan Grochola, Malarstwo Franciszka Żmurki – w świetle komentarzy 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski)

Olga Hajduk, Nagrobek Pawła, Anny i Wojciecha Kryskich w Drobinie k. Płocka. Zagadnienie genezy form, autorstwa oraz próba rekonstrukcji pierwotnej idei

Aleksandra Halwa, Człowiek i przyroda w malarstwie polskiego modernizmu 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki)

Danuta Horoszko, Zamek myśliwski w Karsku
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz)

Magdalena Jacyno, Fotografia „Madonny z Bergen-Belsen”. Cielesna strona Zagłady
(Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski) 

Justyna Kamińska,  Fasada zachodnia i główny portal kościoła podominikańskiego w Poznaniu. Geneza, analiza formy oraz próba rekonstrukcji pierwotnego wyglądu
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz) 

Aleksandra Kargul, Erotyzm w twórczości Tamary Łempickiej 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski)

Martyna Kliks, Co widać przez okno w XV-wiecznych obrazach niderlandzkich

Iga Kondzielewska, Żart jako próba aktywizacji społeczeństwa. Analiza wybranych realizacji Dawida Cernego 
(Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski) 

Ludomira Krzynowek, ,,Display” Moniki Sosnowskiej / między wystawą a instalacją 
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Marianna Kujawska, Na progu. Przedstawienia dziecięce w malarstwie Polskiego Modernizmu

Aleksandra Kunz, Struktury izostatyczne Santiago Calatravy: obiekty artystyczne na granicy pomiędzy rzeźbą a architektonicznym modelem
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz)

Marietta Kuźniewska, Polsko-kubańska wymiana artystyczna w latach 1970-tych
(Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski) 

Paulina Matyniak, W poszukiwaniu wartości. Kryzys polskiej sztuki lat 70. na podstawie artykułu Wiesława Borowskiego „Pseudoawangarda” 
(Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski) 

Zofia Michalik, Twórczość Andrzeja Okińczyca

Judyta Nowaczyk, Plakaty powstałe w Polsce po 2000 roku w kontekście wydarzeń społecznych, kulturowych i politycznych

Kamila Oleś, Romańska bazylika św. Wita, Wacława  Wojciecha w Pradze w świetle czeskich badań architektoniczno-arechologicznych od 1910 do 2010
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz)

Aleksandra Paduch, Fotografia architektury Heinricha Heidersbergera 
(Promotor pracy: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski) 

Łukasz Paszkowski, Architektura mieszkaniowa Ostrowa Wielkopolskiego w latach 1890 – 1918 (Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz)

Natalia Pichłacz, Pamięć o Shoah w sztuce Trzeciego Pokolenia na przykładzie filmu Amita Epsteina „Stockholm Syndrome”
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Zuzanna Pol, Architektoniczne przemiany w śródmieściu Poznania w latach 1945-1960 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz)

Monika Rogoża, Spotkania na krańcach świata i Jaskinia zapomnianych snów Wernera Herzoga. Sposoby odczytania

Karolina Rosiejka, Przed Alfredem Stieglitzem. Wczesna twórczość Georii O’Keeffe 1905 -1917 
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Mateusz Skóra, Wolfgang Tillmans pomiędzy demokratyzacją fotografii a subiektywizacją spojrzenia
(Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski) 

Gizela Springer, Architektura willowa i letniskowa Puszczykowa 1918-1939
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz)

Dominika Sumińska, Autokreacja w twórczości Fridy Kahlo
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Dorota Ułanek, Architektura modernistyczna Szczecina 
(Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz)

Anna Wesołowska, Skóra w sztuce współczesnej
(Promotorka pracy: prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska)

Alicja Wilczak, Historia, pamięć, tożsamość w twórczości Joanny Rajkowskiej na podstawie prac: Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich,’Dotleniacz i Benjamin w Konyi
(Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski)