Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM

 

kolo-naukowe

Koło prowadzi ożywioną działalność objazdową, odczytową i kulturalną. W ostatnich latach członkowie Koła zorganizowali, pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Instytutu, objazdy zagraniczne Lwów (2001), Santiago di Compostela (2002), Rzym (2003), Sycylia i Florencja (2004), Wilno (2005), Rzym (2006), Wenecja (2007), Petersburg (2008), Emilia Romania (2009), Rzym (2011), Nowy Jork (2012), Toskania (2013), Berlin i Drezno (2013), Petersburg (2014) i Madryt i okolice (2015) oraz krajowe np. Leszno i Rydzyna (2005), Mazowsze (2008). Członkowie, pod opieką merytoryczną pracowników naukowych, odwiedzają także ważne wystawy np. ,,Permafo” we Wrocławiu czy ,,Korespondencje” w Łodzi (2013).
W 2005 roku, raz w miesiącu, miały miejsce wizyty w Muzeum Sztuk Użytkowych. Z podobną częstotliwością odbywają się cykliczne spotkania z pracownikami poznańskich muzeów i galerii. Członkowie organizują ponadto spotkania z pracownikami UAM, artystami poznańskimi (od 2009) i rezydentami programu MPRA (2011-2012). W 2005 roku członkowie podjęli współpracę z galerią sztuki „Pies”. W listopadzie tego samego roku, przy współpracy z Kołem Naukowym Teatrologów UAM, Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka oraz Kulczyk Foundation, członkowie Koła zorganizowali festiwal ,,Dni Tadeusza Kantora w Poznaniu – Klisze pamięci”. W grudniu 2005 roku członkowie wzięli udział (z trzema referatami) w sesji ,,Sztuka w Wielkopolsce” organizowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Komisję Historii Sztuki PTPN. Dzięki wsparciu pracowników naukowych Instytutu w 2013 roku członkowie zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową ,,Architektura – między funkcją a estetyką”. W tym samym roku odbyły się pokazy filmów o artystach, które poprzedzone były prelekcjami pracowników naukowych.
Od roku akademickiego 2012/2013, dzięki zaangażowaniu naszych członków, przy Kole działa ,,Quasi-sekcja sztuki pozaeuropejskiej”.
W latach 2014-2015 roku członkowie Koła włączyli się w przygotowanie poznańskich edycji Nocy Muzeów oraz Nocy Naukowców. W 2015 roku Koło zorganizowali kolejną ogólnopolską konferencję naukową, pt. „Miasto-Sztuka”.Członkowie Koła spotykają się regularnie na zebraniach oraz – raz do roku – na Wigilii, podczas której nie brakuje historyczno-artystycznych rozrywek. Do najciekawszych przedsięwzięć członków należą doroczne – organizowane od piętnastu lat – koncerty pod hasłem ,,Muzykowanie Historyków Sztuki”, które niegdyś były organizowane w sali koncertowej restauracji W-Z, następnie w klubie Eskulap, a obecnie sali OT Maski w Domu Studenckim Hanka. Opiekunem Koła jest dr Wojciech Brillowski.

Zapraszamy na stronę Koła: http://knshs.amu.edu.pl. Zachęcamy do kontaktowania się z nami poprzez e-mail (kolo.shs@gmail.com), istnieje ponadto możliwość otrzymywania od nas regularnego newslettera (wystarczy do nas napisać).