Plan zajęć semestr letni 2016/17

Nawigacja

Poniedziałek

Poniedziałek

Godzina Sala 401 Sala 403 Morasko Morasko
08:00 - 09:30   Angielski gr. 2
(I rok 2 st.)
mgr A. Kuc
UWAGA:
9:00 – 10:30 
I rok  gr.1  (s.1.51)
UWAGA: 
9:00 – 10:30  

I rok gr.1 (s.1.48) i gr.2 s.1.49)  
II rok gr.1 (s.1.50)

09:45 - 11:15 Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Fotografia artystyczna w XIX i XX wieku
(I-II rok 2 st.)
dr hab. M. Szymanowicz
Seminarium ogólne I:   (III rok)
prof. S. Czekalski
UWAGA: 
10:45 – 12:15
II rok gr.1 (s.1.51)
UWAGA: 

10:45 – 12:15
I rok gr.3 (s.1.48) i gr.4 (s.1.49)
II rok gr.2 (s.1.50)

11:30 - 13:00 Współczesna kultura wizualna (I rok 2 st.) prof. M. Bryl Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Podstawy badań architektonicznych
(I-III rok)
prof. T. Wujewski
UWAGA
12:30 – 14:00  I rok gr.2  (s.1.51)
 
13:15 - 14:45 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej - ćwiczenia (II rok) gr. 2 prof. A. Jakubowska / dr F. Lipiński /
dr D. Łuczak /
dr M. Radomska
   
15:00 - 16:30 Wykład monograficzny
(I-II rok 2 st.)
prof. W. Suchocki
Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej - ćwiczenia (II rok) gr. 1 prof. A. Jakubowska / dr F. Lipiński /
dr D. Łuczak /
dr M. Radomska
   
16:45 - 18:15 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej - ćwiczenia (I rok) gr. 1
dr A. Soćko
Wykład monograficzny (I-II rok 2 st.) prof. T. Żuchowski    

 

Wtorek

Wtorek

Godzina Sala 401 Sala 403 Morasko Morasko Collegium Minus, s.17
08:00 - 09:30   Moduł sepcjalizacyjny: Wystawiennictwo: seminarium specjalizacyjne (II rok 2. st.)
dr F. Lipiński
UWAGA:
9:00 - 10:30  II rok gr.2  (s.3.20)

UWAGA:
9:00
-10:30
 
I rok gr.1 (s.2.3) i gr.2 (s.3.67) 

 II rok gr.1 (s.3.19)

 
09:45 - 11:15   Seminarium ogólne II: (III rok)
dr F. Lipiński
UWAGA:
10:45 - 12:15
I rok gr.3  (s.3.20)

UWAGA:
10:45
-12:15
I rok gr.3 (s.3.67)
i gr.4 (s.2.3)

II rok gr.2 (s.3.19)

 
11:30 - 13:00 Moduł specjalizacyjny: Dokumentacja badań architektonicznych - zajęcia specjalizacyjne (I-II rok 2 st.)
dr T. Ratajczak
Seminarium ogólne IV: (III rok)
dr hab.
Ł. Kiepuszewski
     
13:15 - 14:45 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej - wykład
(II rok)
prof. A. Jakubowska /
dr F. Lipiński /
dr D. Łuczak /
dr M. Radomska
Seminarium ogólne III: (III rok)
dr T. Ratajczak
     
15:00 - 16:30      

Godz. 14:30 Propedeutyka filozofii - wykład (I rok) dr A. Marzec

16:45 - 18:15 Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium (I-III rok) mgr Luiza Kempińska        
18:30 - 20:00  Wykład monograficzny: (II-III rok)
prof. J. Kowalski
Seminarium ogólne V: (I rok 2 st.)
prof. T. Żuchowski
     

 

Środa

Środa

Godzina Sala 401 Sala 403    
08:00 - 09:30  Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej (wykład) (I) rok
prof. J.Kowalski
     
09:45 - 11:15 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej (wykład) (I) rok
prof. J.Kowalski

Proseminarium III (II rok) gr 2
dr W. Brillowski
   
11:30 - 13:00 Angielski gr. 1
(I rok 2 st.)
mgr A. Kuc
ZEBRANIE IHS    
13:15 - 14:45 Zajęcia problemowo-specjalizacyjne/ Erasmus (II- III rok)
dr M. Radomska
Zajęcia problemowo -specjalizacyjne: Fotografia po konceptualizmie
(II-III rok)
dr D. Łuczak
   
15:00 - 16:30 Proseminarium III (II rok) gr 1
dr W. Brillowski
Seminarium ogólne III:
(I rok 2 st.)
prof. W. Suchocki
   
16:45 - 18:15   SPOTKANIE NAUKOWE IHS     
18:30 - 20:00 SPOTKANIE KOŁA NAUKOWEGO IHS    

 

Czwartek

Czwartek

Godzina Sala 401 Sala 403 Morasko  
08:00 - 09:30  Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium: Fotografia i film
w I połowie XX wieku
(II-III rok) dr D. Łuczak
     
09:45 - 11:15 Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki - wykład:
"Realność abstrakcji"
(II-III rok)
dr hab.
Ł. Kiepuszewski
Metodologia
(I rok 2 st.)
prof. St. Czekalski
   
11:30 - 13:00 Wykład monograficzny
(II-III rok)
prof. A. Labuda
Wstęp do historii sztuki
- wykład (I rok)
prof. M. Bryl
s. 2.124
 
13:15 - 14:45 Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład (II-III rok)
prof. P. Juszkiewicz
Moduł specjalizacyjny: Wystawiennictwo- zajęcia specjalizacyjne
(I-II rok 2 st.)
dr hab. Piotr Korduba/ prof.
Agata Jakubowska / dr Michał Mencfel
   
15:00 - 16:30 Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki - wykład (II-III rok)
dr M. Radomska
Seminarium ogólne VI: (I rok 2 st.)
dr hab. M. Haake
   
16:45 - 18:15 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej - ćwiczenia
(I rok) gr. 2
dr A. Soćko
Seminarium ogólne II (I rok 2. st.)
prof. A. Labuda
   

 

Piątek

Piątek

Godzina Sala 401 Sala 403  
08:00 - 09:30 Seminarium ogólne IV: (I rok 2 st.) prof. T. Wujewski Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki - konwersatorium:
(I-III rok)
mgr M. Łukasiewicz
 
09:45 - 11:15 Proseminarium IV (II rok) gr 2
dr M. Mencfel

Zaj. probl.-specj. (I-II rok): Rynek dzieł sztuki
dr M. Korzeniowska-Marciniak
// Seminarium ogólne VII:
(I rok 2 st.)
prof. A. Markowska

 
11:30 - 13:00 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej -
ćwiczenia (I rok) gr. 3
prof. J. Jarzewicz
 
13:15 - 14:45  Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Interpretacja architektury
(I-II rok 2 st.)
prof. J. Jarzewicz 
Proseminarium IV
(II rok) gr 2
dr M. Mencfel
 
15:00 - 16:30  

 

 

 

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.