Plan zajęć semestr letni 2019/2020

Nawigacja

Poniedziałek

Poniedziałek

Godzina

Sala 401

Sala 403

Sala 602A

Sala C2

Collegium Święcickiego,
(ul. Grunwaldzka 6)

08:00 - 09:30

       

Łacina
sala 303
II rok lic., I gr

J. niemiecki
sala 334
II rok lic., gr II

J. angielski
sala 310
I rok lic.,I gr

09:45 - 11:15

Metodologia
Prof. S.Czekalski
I rok MU

 

 

     

Łacina
sala 303
II rok lic., II gr

J. niemiecki
sala 334
II rok lic., gr I

J. angielski
sala 310
I rok lic.,II gr

11:30 - 13:00

Metodologia
Prof. S. Czekalski
I rok MU

Seminarium ogólne/licencjackie
prof. J. Jarzewicz
III rok lic.

J. angielski

I rok lic.,III gr

 

 

13:15 - 14:45

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki -ćwiczenia
mgr K. Wilczyńska
II i III r lic

Współczesna kultura wizualna. Prof. M. Bryl
I rok MU

 

 

 

15:00 - 16:30

Proseminarium : Sztuka Poznania
dr D. Molińska
II rok lic gr I

Współczesna kultura wizualna. Prof. M. Bryl
I rok MU

 

 

 

16:45 - 18:15

Proseminarium : Sztuka Poznania
dr D. MolińskaII rok lic gr II

Zajęcia konwersatoryjne: Papier. problemy technologiczne
prof. T. J. Żuchowski
MU

 

 

 

18:30 - 20:00

 

Seminarium ogólne/licencjackie
prof. .T. J. Żuchowski
III rok lic.

 

Propedeutyka filozofii
dr Marzec
I rok lic

 

 

Wtorek

Wtorek

Godzina

      Sala 401

         Sala 403

Czytelnia Sekcji Historii Sztuki, sala 408

Collegium Święcickiego,
(ul. Grunwaldzka 6)

08:00 - 09:30

  Seminarium ogólne
Prof. UAM dr hab. M. Haake
I rok MU

 

 

łacina
sala 303
I r , IIIgr

09:45 - 11:15

Wybrane zagadnienia dziejów sztuki-Wykład
Obrazy w procesie. Wybrane zagadnienia malarstwa XIX-XXI wieku.
prof. Ł. Kiepuszewski

Seminarium ogólne
dr F. Lipiński
I rok MU

 

 

 

łacina
sala 303
I r , Igr

11:30 - 13:00

 

ZEBRANIE IHS

  łacina
sala 303
I r ,II gr

13:15 - 14:45

Wykład monograficzny:
Autoportret w malarstwie nowoczesnym
prof. Ł. Kiepuszewski
II i III rok lic.

zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Historia sztuki i filmu

dr F. Lipiński

I i II rok lic.

   

15:00 - 16:30

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej
ćwiczenia
dr A. Soćko
I rok lic., II gr

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej
ćwiczenia
Prof. J. Jarzewicz
I rok lic., I gr

Wykład monograficzny: miasto i jego obraz. Procesy urbanizacji w XIX i pierwszej połowie XX wieku
prof. K. Bernhardt

II i III lic.

 

16:45 - 18:15

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej
ćwiczenia
dr A. Soćko
I rok lic., III gr

 

Wykład monograficzny: miasto i jego obraz. Procesy urbanizacji w XIX pierwszej połowie XX wieku
prof. K. Bernhardt
II i III lic.
 

 

18:30 - 20:00

Wykład monograficzny:
Młody Friedrich
prof. dr hab. T. J.Żuchowski
s.401

     

 

Środa

Środa

Godzina

Sala 401

Sala 403

Sala XVII Coll. Minus (ul. Wieniawskiego 1)

08:00 - 09:30

 

 

 

09:45 - 11:15

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej-wykłady
prof. A. Jakubowska
dr M. Radomska
dr D. Łuczak
dr F. Lipiński
II rok lic.
 

Wstęp do historii sztuki wykład
prof. M. Bryl
I rok lic.

11:30 - 13:00

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej-wykłady
prof. A. Jakubowska
dr M. Radomska
dr D. Łuczak
dr F. Lipiński
II rok lic.

Seminarium ogólne dr W. Brillowski
III rok lic.

 

13:15 - 14:45

 

Seminarium ogólne
dr M.Radomska
III rok lic.

 

15:00 - 16:30

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki-ćwiczenia
dr D. Molińska
II i III rok lic.

Zajęcia dla uczestników programu Erasmus
Europe's Art. In Post-communist Europe
dr M. Radomska
II i III rok lic.

 

16:45 - 18:15

 

zebranie

naukowe IHS

 

18:30 - 20:00

 

Czwartek

Czwartek

Godzina

Sala 401

Sala 403

Collegium Święcickiego (ul. Grunwaldzka 6)

 Czytelnia Sekcji Historii Sztuki, sala 408

08:00 - 09:30

   

J. niemiecki
s.334
II rok lic, I gr

 

09:45 - 11:15

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej
prof. J. Kowalski
dr T. Ratajczak
I rok lic.

 

 J. niemiecki
s.334
II rok lic, II gr

 

11:30 - 13:00

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej
prof. J. Kowalski
dr T. Ratajczak
I rok lic.

Wystawiennictwo
prof. A. Jakubowska
wykład
II rok MU

 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki-wykład
Miasto-teoria i metody analizy historii sztuki
prof. K. Bernhardt
II i III rok lic.

13:15 - 14:45

Zajęcia dla uczestników programu Erasmus
prof. UAM

hab. P. Leszkowicz
II i III rok lic.

Wystawiennictwo seminarium specjalizacyjne
prof. A. Jakubowska
pracownicy CK Zamek

 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki-wykład
Miasto-teoria i metody analizy historii sztuki
prof. K. Bernhardt
II i III rok lic.

15:00 - 16:30

Proseminarium: Architektura dr A. Soćko
II rok lic. I gr

     

16:45 - 18:15

Proseminarium: Architektura
dr A. Soćko
II rok lic. II gr

     

18:30-20:00

 

.

   

 

Piątek

Piątek

Godzina

Sala 401

Sala 403

08:00-09:30

Wprowadzenie do wiedzy historii sztuki nowoczesnej-ćwiczenia
prof. A.Jakubowska
dr D. Łuczak
dr M.Radomska
dr F. Lipiński

II rok lic. I gr

 

09:45 - 11:15

Wprowadzenie do wiedzy historii sztuki nowoczesnej-ćwiczenia
prof. A.Jakubowska
dr D. Łuczak
dr M.Radomska
dr F. Lipiński
II rok lic. II gr

Seminarium ogólne
prof. M. Mencfel
III rok lic.

11:30 - 13:00

Zajęciaproblemowo-specjalizacyjne: Reprodukcja dzieł sztuki-od retoryki
substytucji do środowisk
immersyjnych
dr D. Łuczak
II i III rok lic.