Plan zajęć semestr zimowy 2019/2020

Nawigacja

Poniedziałek

Poniedziałek

Godzina Sala 401 Sala 403 Collegium Święcickiego,  (ul. Grunwaldzka 6) Sala C2 Coll. Novum
08:00 - 09:30 Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, malarstwo, gr. 1
prof. M. Haake
 
8:00-9:30
niemiecki, gr. 2, II rok (sala 311)
 
09:45 - 11:15 Seminarium ogólne II stopnia
prof. M. Haake

 

 

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Ochrona zabytków
dr T. Ratajczak
9:30-11:00
łacina, gr. 1, rok II" (sala 303)

9:30-11:00
niemiecki, gr. 1, II rok (sala 311)

 
11:30 - 13:00 seminarium I stopnia
prof. J. Jarzewicz
Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, lektura tekstów
prof. S. Czekalski
11:15-12:45
łacina, gr. 2, rok II (s. 303)
 
13:15 - 14:45 Historia doktryn artystycznych: wykład
prof. M. Haake
Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, ornamentyka i rzemiosło artystyczne, gr. 3
prof. P. Korduba
 12:55 - 14:25
łacina, gr. 1, II s.303
 
15:00 - 16:30 Wykład monograficzny: Renesans i gotyk w sztuce włoskiej XIII wieku
prof. J. Jarzewicz
Wstęp do historii sztuki: lektura tekstów, gr. 1
prof. P. Juszkiewicz
   
16:45 - 18:15 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej: wykład
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski, prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
Wstęp do historii sztuki: lektura tekstów, gr. 3
prof. M. Bryl
   
18:30 - 20:00 seminarium ogólne I stopnia
prof. T.J. Żuchowski
Proseminarium: Lektura dzieła,
gr. 2
prof. M. Bryl
  propedeutyka filozofii,
dr A. Ziółkowska-Juś

 

Wtorek

Wtorek

Godzina       Sala 401          Sala 403 Collegium Święcickiego (ul. Grunwaldzka 6)
08:00 - 09:30 Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, architektura, gr. 1,
prof. J. Kowalski
 

8:00-9:30
łacina, gr. 1, rok I (s. 303)

 

09:45 - 11:15 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej: ćwiczenia, gr. 1,
dr D. Molińska
Seminarium ogólne II stopnia: Sztuka w Stanach Zjednoczonych
dr F. Lipiński

10:00-11:30
łacina, gr. 2, rok I
(s. 303) 

 

 

11:30 - 13:00 zajęcia problemowo-specjalizacyjne/ Erasmus: Art., Visual Culture and Civil Rights in the USA
dr F. Lipiński
Zebranie Instytutu  
13:15 - 14:45 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej: ćwiczenia, gr. 2,
dr D. Molińska
Proseminarium: Lektura tekstu,
gr. 1
dr D. Łuczak
12:30-14:00
łacina, gr. 3, rok I
(s.303)
15:00 - 16:30 Proseminarium: Lektura dzieła, gr. 1
prof. M. Bryl 
Proseminarium: Lektura tekstu,
gr. 2
dr D. Łuczak
 
16:45 - 18:15 zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Ikonografia
dr A. Soćko
Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, ornamentyka i rzemiosło artystyczne, gr. 1,
dr D. Molińska
 
18:30 - 20:00 Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, ornamentyka i rzemiosło artystyczne, gr. 2,
prof. P. Korduba
wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: Grafika artystyczna. Techniki, narracje, problemy, konwersatorium
mgr A. Kaczmarek
 

 

Środa

Środa

Godzina Sala 401 Sala 403 Sala XVII Coll. Minus (ul. Wieniawskiego 1) Collegium Święcickiego,  (ul. Grunwaldzka 6), s. 305 Sala C3 Coll. Novum
08:00 - 09:30 Wykład monograficzny: z dziejów technik budowlanych
prof. T. Wujewski
Historia doktryn artystycznych: ćwiczenia, gr. 1
prof. M. Haake
  7:55 - 9:35
łacina, gr. 4, rok I
 
09:45 - 11:15 Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Główne nurty współczesnej humanistyki w historii sztuki
prof. A. Jakubowska z zespołem
Seminarium ogólne I stopnia
dr W. Brillowski
Wstęp do historii sztuki: wykład
prof. S. Czekalski
   
11:30 - 13:00 Angielski, I rok II stopnia Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki-konwersatorium
dr T. Ratajczak
  11:40 - 13:10
łacina, gr. 5, rok I
 
13:15 - 14:45 zajęcia problemowo-specjalizacyjne/ Erasmus: Queer Art, Ideas & Politics: Central and Eastern European Perspectives 
prof. P. Leszkowicz
Seminarium ogólne I stopnia
dr M. Radomska
     
15:00 - 16:30 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej: ćwiczenia, gr I
dr W. Brillowski
Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład
dr M. Radomska
     
16:45 - 18:15 zebranie koła
naukowego IHS
zebranie
naukowe IHS

 

 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej: wykład
dr W. Brillowski

18:30 - 20:00

 

 

Czwartek

Czwartek

Godzina Sala 401 Sala 403 Sala XVII Coll. Minus (ul. Wieniawskiego 1) Collegium Święcickiego (ul. Grunwaldzka 6)
08:00 - 09:30   Seminarium warsztatowe
prof. J. Kowalski
Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej: wykład
dr. W Brillowski
8:00-9:30
niemiecki, gr. 1, rok II (s. 334)
09:45 - 11:15 Historia doktryn artystycznych: wykład
prof. Ł. Kiepuszewski
Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, architektura, gr II
prof. J. Kowalski
  9:30-11:00
niemiecki, gr. 2, rok II
(s.334)
11:30 - 13:00 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej: ćwiczenia, gr II
dr W. Brillowski
Seminarium warsztatowe
prof P. Korduba
  niemiecki, gr. 3, rok II
(s.334)
13:15 - 14:45 Wprowadzenie do Wiedzy o historii sztuki starożytnej: ćwiczenia, gr III
dr W. Brillowski
historia doktryn artystycznych: konwersatrum
prof. Ł. Kiepuszewski
   
15:00 - 16:30 Zajęcia problemowo-specjalizacyjne/ Erasmus
dr M. Radomska
Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, architektura, gr III
prof. J. Kowalski
   
16:45 - 18:15 Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: Wybrane zagadnienia z zakresu rzeźby średniowiecznej w Polsce, konwersatorium
dr A. Soćko
Moduł specjalizacyjny: krytyka artystyczna, zajęcia specjalizacyjne,
prof. P. Juszkiewicz
   
18:30-20:00 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej: wykład
prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski, prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
Moduł specjalizacyjny: krytyka artystyczna, seminarium specjalizacyjne,
prof. P. Juszkiewicz
   

 

Piątek

Piątek

Godzina Sala 401 Sala 403 Sala XVII Coll, Minus (ul. Wieniawskiego 1)
09:45 - 11:15 Wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, malarstwo
prof. Ł. Kiepuszewski
seminarium ogólne I stopnia: Sztuka i pamięć,
prof. M. Mencfel

 

11:30 - 13:00 wstęp do historii sztuki: ćwiczenia, malarstwo
prof. Ł. Kiepuszewski
wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: Fotografia po konceptualizmie, wykład
dr D. Łuczak
 
13:15 - 14:45 wykład monograficzny: Globalne instytucje sztuki i międzynarodowe muzealnictwo w XXI wieku,
prof. P. Leszkowicz
   
15:00-16.30     Spotkanie z dziełem sztuki
prof. M. Haake z zespołem IHS