Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019

Nawigacja

Poniedziałek

Poniedziałek

Godzina Sala 401 Sala 403 Collegium Święcickiego (ul. Grunwaldzka 6) Sala C2 Coll. Novum Collegium Martineum (ul. Św. Marcin 78) s. 118
08:00 - 09:30     Niemiecki gr 1 i 2 (II rok), s. 311    
09:45 - 11:15 Historia doktryn artystycznych - wykład (I rok 2. st.) prof. M. Haake   09:30-11:00
Łacina gr. 2 II rok, s. 303
09:30-11:00
Niemiecki gr 1 (II rok), s. 311 
Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej – wykład (I rok) dr W. Brillowski  
11:30 - 13:00

Historia doktryn artystycznych -konwersatorium (I rok 2. st.) prof. M. Haake

 

Seminarium ogólne: Film o sztuce (III rok) prof. P. Juszkiewicz 11:00-12:30
Łacina gr. 1 II rok, s. 303
 Wstęp do historii sztuki: Wykład (I rok) prof. S. Czekalski    
13:15 - 14:45

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej – wykład (II rok) prof. T. J. Żuchowski/ prof. P.Korudba/ prof. M. Mencfel

 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej – ćwiczenia (I rok) gr. 1 prof. T. Wujewski/dr W. Brillowski      
15:00 - 16:30  Seminarium warsztatowe: Warsztat historyka sztuki... prof. J. Jarzewicz      15.30-17.00
Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej – wykład (I rok) dr W. Brillowski
16:45 - 18:15 Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki - wykład: Główne zagadnienia architektury romańskiej prof. J. Jarzewicz Proseminarium I: Lektura dzieła (II rok) gr. 2 prof. M. Bryl       
18:30 - 20:00 Seminarium ogólne: Dzieło – metodologia – metoda. Wprowadzenie do badań (III rok) prof. T.J. Żuchowski Proseminarium I: Lektura dzieła (II rok) gr. 1 prof. M. Bryl   18:30-20:00 Propedeutyka filozofii - wykład (I rok) dr A. Marzec  

 

Wtorek

Wtorek

Godzina Sala 401 Sala 403 Collegium Święcickiego (ul. Grunwaldzka 6) Collegium Martineum (ul. Św. Marcin 78) s. 118 Coll. Novum 
08:00 - 09:30 Seminarium ogólne: Sztuka malarska w XX i XXI wieku (I rok 2 st.) prof. M. Haake   Seminarium ogólne: Współczesna sztuka na Bałkanach (III rok) dr M. Radomska

 08:00-09:30
Łacina gr. 5 I rok, s. 303
08:00-09:30 Niemiecki gr. 1 i 2 II rok, s. 311 

   
09:45 - 11:15 Historia doktryn artystycznych - wykład (I rok 2. st.) prof. Ł. Kiepuszewski Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki -wykład: Sztuka w dawnych republikach radzieckich (II-III rok) dr M. Radomska 09:30-11:00
Łacina gr. 2 I rok, s. 303

09:30-11:00 Niemiecki gr. 2 II rok, s. 311  

   
11:30 - 13:00 Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki -konwersatorium: Nauka i sztuka nowoczesna (II-III rok) mgr Ł. Rozmarynowski Seminarium ogólne: Architektura i rzeźba architektoniczna w średniowieczu i początkach nowożytności (III rok) dr T. Ratajczak      
13:15 - 14:45 Historia doktryn artystycznych - konwersatorium (I rok 2. st.) prof. Ł. Kiepuszewski Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki - konwersatorium: Polska sztuka romańska. Europejski kontekst i lokalne zależności (II-III rok) mgr P. Waśkowiak  12:30-14:00 Łacina gr. 1 (I rok), s. 303    
15:00 - 16:30 Wstęp do historii sztuki - malarstwo - ćwiczenia (I rok) gr. 1 prof. M. Haake  Wstęp do historii sztuki – ornamentyka i rzemiosło artystyczne - ćwiczenia (I rok) gr. 2 prof. P. Korduba/ dr D. Molińśka     Seminarium ogólne: Zagadnienia ze sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej (I rok 2 st.) prof. T. Wujewski, pok. 418
16:45 - 18:15 Wstęp do historii sztuki: Lektura tekstu z zakresu historii sztuki (I rok) gr. 1 prof. P. Juszkiewicz Zajęcia problem-specjal: Rzeźba. Badania i problemy technologiczne prof. T. J. Żuchowski    16:30-18:00 Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Ikonografia (II-III rok) dr A. Soćko  
18:30 - 20:00 Wstęp do historii sztuki: Lektura tekstu z zakresu historii sztuki (I rok) gr. 2 prof. P. Juszkiewicz Seminarium magisterskie prof. T.J. Żuchowski   18:15-19:45 Wybrane zagadnienia - konwersatorium: Średniowieczna rzeźba nagrobna (II-III rok) dr A. Soćko   

 

Środa

Środa

Godzina Sala 401 Sala 403 Collegium Święcickiego (ul. Grunwaldzka 6), s. 305
08:00 - 09:30  Wykład monograficzny: Z dziejów techniki budowlanej (II-III) prof. T. Wujewski Wstęp do historii sztuki - architektura - ćwiczenia (I rok) gr. 1 prof. J. Kowalski  
09:45 - 11:15 Wykład monograficzny: Sztuka krajów słowiańskich w średniowieczu (II-III) prof. J. Jarzewicz Seminarium ogólne: Architektura i literatura średniowiecznej Europy (I rok 2 st.) prof. J. Kowalski 09:30-11:00
Łacina gr. 3 (I rok)
11:30 - 13:00 Angielski (I rok 2 st.) mgr A. Kuc ZEBRANIE IHS  
Łacina gr. 4 (I rok) 
13:15 - 14:45 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej – ćwiczenia (I rok) gr. 2 prof. T. Wujewski/dr W. Brillowski Proseminarium II: Analiza tekstu (II rok) gr. 1 dr D. Łuczak  
15:00 - 16:30 Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej – ćwiczenia (I rok) gr. 3 prof. T. Wujewski/ dr W. Brillowski Proseminarium II: Analiza tekstu (II rok) gr. 2 dr D. Łuczak  
16:45 - 18:15  

SPOTKANIE NAUKOWE IHS

 

 
18:30 - 20:00 SPOTKANIE KOŁA NAUKOWEGO IHS  

 

Czwartek

Czwartek

Godzina Sala 401 Sala 403 Collegium Martineum ( ul. Św. Marcin 78) s. 118 Coll. Novum
08:00 - 09:30 Proseminarium II: Analiza tekstu (II rok) gr. 1 dr D. Łuczak Wstęp do historii sztuki - architektura - ćwiczenia (I rok) gr. 3 prof. J. Kowalski     
09:45 - 11:15 Proseminarium II: Analiza tekstu (II rok) gr. 2 dr D. Łuczak

  Wstęp do historii sztuki - architektura - ćwiczenia (I rok) gr. 2 prof. J. Kowalski

   
11:30 - 13:00 Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium: Sztuka współpracy prof. A. Jakubowska Wstęp do historii sztuki – ornamentyka i rzemiosło artystyczne - ćwiczenia (I rok) gr. 1 prof. P. Korduba/ dr D. Molińska    
13:15 - 14:45 Moduł specjalizacyjny: Konserwatorstwo: Seminarium specjal. (II rok 2. st.) Zespół UAM/MNP 

 

Wstęp do historii sztuki: Lektura tekstu z zakresu historii sztuki (I rok) gr. 3 prof. M. Bryl

14:00:15:30 
Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Historia designu (II-III rok) prof. P. Korduba 
 
15:00 - 16:30 Moduł specjalizacyjny: Konserwatorstwo: Wykład (II rok 2. st.) dr Wachowiak  Wstęp do historii sztuki – ornamentyka i rzemiosło artystyczne - ćwiczenia (I rok) gr. 3 prof. P. Korduba/dr D. Molińska    Seminarium warsztatowe: Sztuka w Poznaniu w l. 1945-89 prof. A. Jakubowska, pok. 414
16:45 - 18:15  
Wykład monograficzny: Anatomia buntu. Twórczość Marii Pinińskiej-Bereś (II-III) prof. A. Jakubowska 
Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Erasmus (II-III rok) prof. P. Leszkowicz    
18:30-20:00 Zajęcia problem-specjal: Polska współczesna sztuka i praktyka wystawiennicza prof. P. Leszkowicz  Zajęcia problem.-specjaliz.: Art on Screen Erasmus (II-III rok) dr F. Lipiński    

 

Piątek

Piątek

Godzina Sala 401 Sala 403 Coll. Martineum (ul. Św. Marcin 78) s. 118
09:45 - 11:15 Seminarium warsztatowe: Młody Bernini prof. M. Mencfel

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej - ćwiczenia (II rok) gr 1 dr D. Molińska

Wstęp do historii sztuki - malarstwo - ćwiczenia (I rok) gr. 2 prof. Ł. Kiepuszewski 
11:30 - 13:00   Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej - ćwiczenia (II rok) gr 2 dr D. Molińska Spotkanie z dziełem sztuki prof. P. Korduba z zespołem IHS UAM
13:15 - 14:45 Zajęcia problemowo-specjalizacyjne: Historia kolekcjonerstwa...(II-III rok) prof. M. Mencfel Zajęcia problem.-specj.: Video Art in Central-Eastern Europe (Erasmus II i III rok) dr M. Radomska  Wstęp do historii sztuki - malarstwo - ćwiczenia gr (I rok) gr. 3 prof. Ł. Kiepuszewski