ARTIUM QUAESTIONES XXVIII

17 stycznia 2018
Aktualności « Powrót

Z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazał się XXVIII numer instytutowego periodyku „Artium Quaestiones”. Odnowionej szacie graficznej wtóruje zmiana profilu czasopisma, które odtąd skupiać się będzie na wybranym temacie współczesnej historii sztuki. Tematyka artykułów w aktualnym wydaniu oscyluje w głównej mierze wokół fotografii. Serdecznie zachęcamy do lektury.

SPIS TREŚCI:
TEORETYCZNO-HISTORYCZNE PERSPEKTYWY FOTOGRAFII
Stanisław Czekalski – Talbotowski paradygmat wizualności fotografii
Dorota Łuczak – Nowe widzenie – astrologiczny i astronomiczny wymiar wizji fotograficznej
Maciej Szymanowicz – W poszukiwaniu „narodowości w fotografice”
Filip Pręgowski – W przestrzeni wymiany. Obrazy Jacka Goldsteina i fotografie Olivera Wasowa
Witold Kanicki – Blackfaced white: rasowe przypadki negatywu
Marianna Michałowska – Pamięć autobiograficzna w czasach cyfryzacji

PRZEKŁADY
Geoffrey Batchen – Pałając pragnieniem. Narodziny fotografii (przeł. Filip Lipiński)
Hubertus von Amelunxen – Fotografia po fotografii. Przerażenie ciała w przestrzeni cyfrowej (przeł. Paweł Brożyński)

VARIA
Adam S. Labuda – Polska i niemiecka historia sztuki w polemicznym dyskursie – sympozjum w Rogalinie w roku 1973
Luiza Kempińska – Ślad i (nie)obecność w twórczości Evy Kmentovej

ARCHIWALIA
List Tadeusza Kantora
Andrzej Turowski – List, który zaginął

Strona Wydawnictwa Naukowego UAM