Artium Quaestiones IX

ROZPRAWY 

Jacek Kowalski, Wizerunki architektury w „Liście prezbitera Jana”. Tradycja literacka a rzeczywistość architektoniczna, s. 5

Łukasz Kiepuszewski, Cézanne Strzemińskiego. Obraz jako krytyka tekstu, s. 53

Stanisław Czekalski, Międzynarodówka Salonów Automobilowych i hagiografia rewolucji. Mieczysław Szczuka na rozdrożach nowej sztuki, s. 75

Lechosław Olszewski, Działalność Warsztatu Formy Filmowej jako przykład strategii sztuki wobec władzy w Polsce lat siedemdziesiątych, s. 111

Przekłady

Sarah Wilson, Maskarady kobiecości (Przełożył Marek Wilczyński), s. 157

Polemiki

Andrzej Turowski, Mowa w miejsce pisma, s. 185

Stanisław Czekalski, Grottger, czarownice i metoda. O „Losowaniu rekrutów”, intencji artystycznej i dialogu międzyobrazowym. Uwagi na marginesie książki Mariusza Bryla, s. 203

Recenzje i omówienia

Jeffrey F. Hamburger, Nuns as artists: the visual culture of a medieval convent, London 1997 (Jerzy Domasłowski), s. 229

Brigitte Corley, Conrad von Soest: painter among merchant princes, London 1996 (Jerzy Domasłowski), s. 232