Artium Quaestiones XI

Jerzy Domasłowski, Profesor dr hab. Alicja Karłowska-Kamzowa, s. 7

Bibliografia publikacji Profesor dr hab. Alicji Karłowskiej-Kamzowej (Opr. Ryszard Piechowiak), s. 11

ROZPRAWY 

Stanisław Czekalski, Obcość i obecność, Horacjusze i Sarmaci. Wzory Dawidowskie w twórczości Norblina, s. 39

Piotr Piotrowski, Modernism and Totalitarianism II. Myths of Geometry: Neo-Constructivism, in Central Europe 1948 – 1970 (Przełożył Marek Wilczyński), s. 101

Piotr Bernatowicz, Picasso w Polsce „zaraz po wojnie”, s. 155

Piotr Juszkiewicz, Malarstwo w poszukiwaniu języka, język w poszukiwaniu malarstwa, s. 221

Mariusz Bryl, Historia sztuki na przejściu od kontekstowej Funktionsgeschichte ku antropologicznej Bildwissenschaft (casus Hans Belting), s. 237

PRZEKŁADY

Hans Belting, Obraz i jego media. Próba antropologiczna (Przełożył Mariusz Bryl), s. 295

Hans Belting, Miejsce obrazów (Przełożył Mariusz Bryl), s. 323

RECENZJE

Jerzy Domasłowski, Książki o dwóch bibliotekach średniowiecznych, s. 339

Agata Jakubowska, What Difference Does ”Differencing” Make to Feminist Art History, s. 342

J. F. Hamburger, The Visional and Visionary: Art. And female Spirituality in Late Medieval Germany (rec. Jerzy Domasłowski), s. 348