Artium Quaestiones XII

ROZPRAWY 

Stanisław Czekalski, Kallimach i Ojcowie Kościoła. Przyczynek do badań nad genezą artystyczną epitafium Filipa Buonaccorsi, s. 5

Michał Haake, Jednostka wobec historii. „Portret Generała Henryka Dembińskiego” Henryka Rodakowskiego, s. 25

Łukasz Kiepuszewski, Fizjologia malowania. Recepcja materii obrazu Cézanne’a, s. 85

Marta Smolińska-Byczuk, „Papież Leon I przed Attylą, wodzem Hunów”. Ślad początku, s. 127

Piotr Piotrowski, Krytyka obrazu. W stronę neoawangardy Europy Środkowej lat sześćdziesiątych, s. 161

Paweł Leszkowicz, Libidalne alegorie, s. 239

Marcin Szeląg, Kolekcje muzealne współczesnego malarstwa i rzeźby polskiej. Analiza porównawcza zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 295

PRZEKŁADY

Timothy J. Clark, Bóg nie został strącony (Przełożył Stanisław Czekalski), s. 331

RECENZJE

Mariusz Bryl, Uwagi na marginesie ostatniego kongresu niemieckich historyków sztuki „Was war Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert?”, s. 445

Stanisław Czekalski, Marksizm, modernizm, melancholia, s. 457