Artium Quaestiones X

ROZPRAWY 

Szczęsny Skibiński, L’église des dominicains de Colmar comme l’image de l’homme et de la société, s. 5

Wojciech Suchocki, „Zuzanna”. Co my widziem na tym obrazku?, s. 25

Kevin Kandt, Andreas Schlüter und Otto van Veen: The Source, Context, and Adaptations of a Classicizing Emblem for The Tomb of Jakub Sobieski, 35

Piotr Piotrowski, Totalitarianism and Modernism: The ‘‘Thaw” and Informel Painting in Central Europe, 1955 – 1965, s. 119

Michał Haake, Malarstwo natury a natura malarstwa. O tradycji artystycznej malarstwa Leona Tarasewicza, s. 175

Piotr Juszkiewicz, Ekonomia semiotyczna i pragnienie własnego języka. Krytyka artystyczna jako przedmiot badań, s. 209

PRZEKŁADY

Georges Didi-Huberman, Obraz jako rozdarcie i śmierć wcielonego Boga (Przełożył Mirosław Loba)

RECENZJE

Die bewahrende Kraft des Luthertums: mittelalterliche Kunstwerke in evangelischen Kirchen, hrsg. von Johann Michael Fritz. Regensburg: Schnell und Steiner, 1997 (Jerzy Domasłowski), s. 305

CZYTAJ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg