Artium Quaestiones XIII

ROZPRAWY 

Daria Kołacka, Czy portret musi mieć głowę? O Alberta Giacomettiego zmaganiu z materią w kilku częściach, s. 5

Jarosław Suchan, Dwa modele intertekstualności: Waliszewski i Janisch, s. 75

Janusz Antos, Przed „batalią z płótnem”, s. 111

Piotr Piotrowski, Nad mapą neoawangardy Europy Środkowej lat siedemdziesiątych XX wieku, s. 125

Piotr Juszkiewicz, Od Salonu do Galerii. Krytyka artystyczna i historyczna zmiana, s. 229

Adam S. Labuda, Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu w latach 1941 – 1945, s. 257

Tomasz Załuski, Performatywność dyskursu o sztuce, s. 277

PRZEKŁADY

Rosalyn Deutsche, Agorafobia (Przełożył Paweł Leszkowicz), s. 295

RECENZJE

Jarosław Jarzewicz, O dwóch niewielkich książkach i jednej wielkiej teorii, s. 359