Artium Quaestiones XIV

Tadeusz J. Żuchowski, Profesor Konstanty Kalinowski (1935 – 2002),
s. 7

Bibliografia publikacji prof. dr hab. Konstantego Kalinowskiego, s. 15

ROZPRAWY 

Maciej Gąsiorowski, Rogier van der Weyden: Tryptyk „Narodzin Chrystusa”. Miasto jako reprezentacja, s. 29

Izabella Woldt, Lord Shaftesbury und die Künstler, s. 99

Wiesław Rządek, Reguły przekładu. „Wieczorna ulewa” Hiroshige i „Japanaiserie pont sous la pluie” van Gogha, s. 161

Piotr Piotrowski, Ciało i tożsamość. Sztuka ciała w Europie Środkowej, s. 201

Adam S. Labuda, Instytut Historii Sztuki na uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu i „budowa narodowego socjalizmu” w Kraju Warty w latach 1939 – 1945, s. 257

PRZEKŁADY

Whitney Davis, „Homoseksualizm”, studia gejowsko-lesbijskie i teoria „queer” w historii sztuki (Przełożył Mariusz Bryl), s. 279

Jonathan Flatley, Dawanie twarzy: upublicznienie i polityka prozopopei Andy’ego Warhola (Przełożyli Tomasz Basiuk i Bartosz Żurawiecki), s. 313

Douglas Crimp, Za-wartość twarzy: „Blow Job” Andy’ego Warhola (Przełożyli Tomasz Basiuk i Bartosz Żurawiecki), s. 339

Douglas Crimp, Co za wstyd, Mario Montezie! (Przełożyli Tomasz Basiuk i Bartosz Żurawiecki), s. 353

RECENZJE

Paweł Leszkowicz, Ocenzurowane studium nad cenzurą. Historia zwycięzców. Zwycięstwo kontekstu (Richard Meyer, Outlaw Representation. Censorship and Homosexuality in Twentieth-Century American Art, Oxford University Press, New York, 2002), s. 367