Artium Quaestiones XV

ROZPRAWY 

Elise F. Grauer, Bridging the Gap – Count Athanazy Raczyński and his Galleries in Poland and Prussia, s. 5

Marta Smolińska-Byczuk, O stosunku sztuki do natury. Praktyka i teoria artystyczna młodego Mehoffera, s. 51


Piotr Piotrowski, Od nacjonalizacji do socjalizacji polskiego modernizmu, 1913 – 1950, s. 97


Kazimierz Piotrowski, Antyunizm Leona Chwistka – o defensywnej fazie awangardy lat trzydziestych, s. 139


Michał Mencfel, Sztuka i melancholia. O problemie pamięci w twórczości Anselma Kiefera, s. 181


PRZEKŁADY

Horst Bredekamp, Media obrazowe (Przełożył Mariusz Bryl), s. 209

Horst Bredekamp, Urojenia (Przełożył Mariusz Bryl), s. 233


Horst Bredekamp, Patrzące ręce i ślepe plamki: Galileusz jako rysownik (Przełożył Mariusz Bryl), s. 243