Artium Quaestiones XVI

ROZPRAWY 

Adam Soćko, Pierwowzór masywu wieżowego fary chełmińskiej, s. 5

Stanisław Czekalski, Intertekstualność i malarstwo, s. 35

Szymon Piotr Kubiak, Odbudowa modernizmu – modernizm odbudowy. INTERBAU, urbanistyka i architektura Berlina lat 50. XX wieku, s. 97

Jarosław Lubiak, Architektura pamięci Daniela Libeskinda, s. 157

Luiza Nader, Język, rzeczywistość, ironia. Książki artystyczne Jarosława Kozłowskiego, s. 187

FRAGMENTY

Paweł Polit, Odpowiedź Strzemińskiemu. Idea jednolitości w twórczości polskich artystów konceptualnych, s. 215

PRZEKŁADY

Rosalind E. Kraus, Optyczna podświadomość (Przełożył Mariusz Bryl), s. 233