Artium Quaestiones XIX

ROZPRAWY 

Jakub Dąbrowski, Prawo i architektura w zakonie minorytów w XIII wieku. Wzajemne związki w kontekście franciszkańskiego ubóstw, s.5

Jacek Kowalski, Gotycka kolegiata w Szamotułach. Nieznane dzieje i nowe interpretacje, s. 57

Piotr Pawlak, Wprost? O polskiej figuracji lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, s. 99

Marta Smolińska-Byczuk, Stany nierozstrzygalności. „Etyka ewolucyjna” Jana Berdyszaka, s. 127 

Magdalena Moskalewicz, Plastikowe Artony Włodzimierza Borowskiego, s. 183

Dorota Łuczak, Wielogłosowość śladu. Interpretacja fotochemicznych obrazów Andrzeja Pawłowskiego, s. 213

PROJEKTY

Krzysztof Wodiczko, Miejsce pamięci ofiar 11 września. (Propozycja przekształcenia Nowego Jorku w „miasto ucieczki”), s. 243

PRZEKŁADY

Norman Bryson, Spojrzenie w rozszerzonym polu (przełożył Mariusz Bryl), s. 281

Norman Bryson, Dyskurs, figura (przełożył Mariusz Bryl), s. 300

RECENZJE

„Ab origine” o sztuce azjatyckiej. Modern Asian Art, Johna Clarka, Univeristy of Hawai’i Press, 1998 (rec. Monika Szmydt), s. 335

Lidia Głuchowska, Avantgarde und Liebe. Margarethe und Stanislaw Kubicki 1910-1945, Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildgeschichte IV, Gebr. Mann Verlag, Berlin 2007 (rec. Michał Mencfel), s. 349

 

CZYTAJ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg