Artium Quaestiones XVII

ROZPRAWY 

Tomasz Ratajczak, Podróże władcy i architektura. Przebudowa królewskich rezydencji za panowania Zygmunta Starego, s. 5

Piotr Korduba, Z badań nad dawnym domem i zamieszkiwaniem mieszczańskim w Polsce, s. 39

Maciej Szymanowicz, Topografia sukcesu, s. 75

Magdalena Radomska, W kierunku tłumaczenia żartu. Pomiędzy kierunkiem, kodem i kontekstem w sztuce neoawangardy węgierskiej, s. 129

Piotr Piotrowski, O „dwóch głosach historii sztuki”, s. 195

Jarosław Lubiak, O widmowości w sztuce. Współczesna estetyka, etyka i polityka sztuk wizualnych w Polsce, s. 215

PRZEKŁADY

Nicholas Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej (Przełożył Mariusz Bryl), s. 249

W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej (Przełożył Mariusz Bryl), s. 273

Mieke Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej (Przełożył Mariusz Bryl), s. 295

Dyskusja nad artykułem Mieke Bal i odpowiedź autorki (Przełożył Mariusz Bryl), s. 333

POLEMIKI

Wojciech Bałus, Jak się polemizuje młotem (hermeneutycznym), s. 387

Wojciech Suchocki, Głos z „pewnych kręgów”, s. 407

RECENZJE

Eva Bőrsch-Supan unter Mitwirkung von Zofia Ostrowska-Kębłowska, Die Provinzen Ost- und Westpreuβen und Groβherzogtum Posen, Deutscher Kunstverlag, München-Berlin 2003 (Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk, Bd. XVIII) ISBN 3-422-06380-3,(Tadeusz Żuchowski), s. 415