Artium Quaestiones XVIII

ROZPRAWY 

Adam Soćko, Nieznane dzieła kolońskiego Mistrza Fundacji Pamiątkowej Kanonika van Carbena w Poznaniu, s. 5

Michał Haake, „Powołanie św. Mateusza”Caravaggia. Studium z hermeneutyki obrazu, s. 37

Tomasz Wujewski, Ołtarze w Tucznie i w Marcinkowicach a sprawa autorstwa Hermana Hana, s. 117

Filip Lipiński, Widzące obraz. Motyw postaci w twórczości Edwarda Hoppera, s. 151

Artur Kamczycki, Muzeum Libeskinda w Berlinie. Świat żydowski ukryty w architekturze, s. 195

Ewa Bojarowski, Recepcja współczesnej sztuki polskiej w Niemczech po 1989 roku, s. 227

Andrzej Leśniak, Obraz otwarty. Współczesna topografia wizualności, s. 261

PRZEKŁADY

Hal Foster, Powrót realnego (Przełożył Mariusz Bryl), s. 277