Artium Quaestiones XX

ROZPRAWY 

Maria Poprzęcka, „Prawda”, „fikcja”, wyobraźnia, s. 7

Mariusz Bryl, Historia sztuki jako miejsce oporu, s. 29

Ryszard Kasperowicz, Historia sztuki i uczniowie z Sais. O związkach historii sztuki i historii idei, s. 43 

Piotr Piotrowski, O horyzontalnej historii sztuki, s. 59

Andrzej Turowski, Fenomen nieostrości, s. 75 

Agata Jakubowska, Feminizm i współczesna historia sztuki, s. 103 

Wojciech Włodarczyk, Iluzje nowoczesności, s. 115 

Piotr Juszkiewicz, Cień modernizmu, s. 129 

Michał Haake, Obraz w kole rozumienia, s. 141 

Anna Markowska, Między ergonem i parergonem – rozsiew znaczeń, kontrola i zmora intencji, s. 171

Jarosław Jarzewicz, Niewczesne refleksje po „końcu historii sztuki”, s. 197 

Jan Skuratowicz, Tadeusz J. Żuchowski, Rozważania wokół pierwszego przykazania, s. 215 

Wojciech Bałus, Józefa Mehoffera portret Konstantego Laszczki w pracowni albo o ograniczeniach „faktologii”, s. 231 

Wojciech Suchocki, Zbyt łatwo. Wspomnienie o sztuce według Poety, s. 249

 

 

CZYTAJ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg