Artium Quaestiones XXIV

Michael Brojte 1938-2013. Wspomnienie, s. 5

ROZPRAWY 

Jiri Fajt, Czy Wit Stosz był pierwszy? O recepcji sztuki górnoreńskiej w piętnastowiecznym Krakowie, s. 9

Jacek Jaźwierski, Teoria artystycznych zapożyczeń i historyczne metody badań nad sztuką: Reynolds – Gombrich – Wind – Wolfflin, s. 71

Mariusz Bryl, Decydująca dekada (1881-1890): okres monachijski Jana Bołoza Antoniewicza, s. 99

Mariusz Bryl, Bołoz – Leonardo – Ikonika (Uwagi tłumacza), s. 173

Jan Bołoz Antoniewicz, „Ostatnia Wieczerza” Leonarda da Vinci (przeł. Mariusz Bryl), s. 175

Wojciech Włodarczyk, Dlaczego nie narodowa? (nowoczesność a narodowość w sztuce polskiej XIX i XX wieku), s. 187

Maria Jankowska-Andrzejewska, Malarstwo materii Danuty Urbanowicz, s. 205

Magdalena Wróblewska, Bezwład archiwum, s. 233

PRZEKŁADY

Jan Bakos, Ścieżki i strategie historiografii sztuki w Europie Środkowej (przeł. Filip Lipiński), s. 255

OMÓWIENIA I RECENZJE

Ewelina Jarosz, De(kon)stru(n)owanie modelu (Marta Smolińska, Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012), s. 307

Prace drukowane ks. prof. Szczęsnego Detloffa (1878-1961). Próba rekonstrukcji biografii, opracował Ryszard Piechowiak, s. 315

 

CZYTAJ ONLINE –  Universitätsbibliothek Heidelberg