Artium Quaestiones XXIX

DZIEŁO SZTUKI JAKO RZECZ 

Charlotta Krisspinson, Temptation, Resistance, and Art Objects: On the Lack of Material Theory Within Art History Before the Material Turn, s. 5

Vera-Simone Schulz, Das Parlament der Dinge: transmateriale und transmediale Dynamiken, Bild-Ding-Relationenund ,,Meta-Artefakt-Malerei”, s. 25

Olaya Sanfuentes, Latin American Popular Art in a Museum: How Things Become Art, s. 63

Agnieszka Rejniak-Majewska, Poręczne obrazy, wymowne przedmioty. Retoryka rzeczowości w „L’Esprit Nouveau” Ozenfanta i Le Corbusiera, s. 91

Jan Piotr Cieślak, Wiktor Kozioł, Magdalena Kunińska, „Cały świat samo życie”. Rola materii w malarstwie Tadeusza Kantora w latach 1945-1964, s. 121

Weronika Kobylińska-Bunsch, Materialność świetlnego zapisu – o rzeczach w dorobku Jerzego Lewczyńskiego, s. 161

Konrad Morawski, Czy może istnieć świat rzeczy bez rzeczy? Problem badania inwentarzy dóbr w historii sztuki, s. 187

OMÓWIENIA I RECENZJE

Anna Markowska, „Rzeczy warszawskie” – nowa odsłona Muzeum Warszawy, s. 209

PRZEKŁADY 

Dietmar Rübel, Rzeczy stają się sztuką – rzeczy tworzą sztukę. O zachowaniu upartych projektów (przeł. Mariusz Bryl), s. 229

Briony Fer, Sztuka bez końca (przeł. Filip Lipiński), s. 259

VARIA

Tomasz Wujewski, Kolos rodyjski: gdzie stał i jak był wykonany, s. 289

Witold Miedziak, Fundacje architektoniczne rodziny Rozdrażewskich – problemy stylu i znaczenia formy, s. 321

Ewelina Wojdak, Fotogrametria, polityka i przedsiębiorczość a inwentaryzacja zabytków. Albrecht Maydenbauer w Poznańskiem w roku 1885 i 1887, s. 349

Jakub Dąbrowski, Produkowanie estetyk, produkowanie podmiotu. Początki odwilży i wolność twórcza w sztukach wizualnych na przykładzie wystawy w Arsenale, s. 381

Magdalena Radomska, Transformacja w sztuce w postkomunistycznej Europie, s. 409

Biogramy, s. 438     
 

Elektroniczna wersja – PRESSto