Artium Quaestiones XXX

TURNING POINTS: HISTORIES OF ART HISTORY IN POLAND AND EUROPE

Piotr Korduba, Editor’s Note, s. 5

Piotr Skubiszewski, Facing the Work of Art. Memories of My Student Years, s. 7

Wojciech Bałus,Turning Points, Crises, Evolutions, s. 21

Mariana Pinto dos Santos,On Belatedness. The Shaping of Portuguese Art History in Modern Times, s. 37

Adam S. Labuda, “A History of Polish Art” by Michał Walicki and Juliusz Starzyński in Poland between the World Wars. The West, Poland, the East, s. 65

Vlad Ţoca, Romanian Art Historiography in the Interwar Period. Between the Search for Scholarship and Commitment to a Cause, s. 93

Christian Fuhrmeister, “1945” as a Turning Point in German Art History? Challenging the Paradigm of Rupture and Discontinuity, s. 123

Anna Markowska, Around 1948: The “Gentle Revolution” and Art History, s. 137

Katarína Kolbiarz Chmelinová, University Art History in Slovakia after WWII and its Sovietization in 1950s, s. 161

Ivana Mance, Towards the Theory of the Naïve Art – Grgo Gamulin and the Understanding of Modernism, s. 191

Krista Kodres, Toward a New Concept of Progressive Art: Art History in the Service of Modernisation in the Late Socialist Period. An Estonian Case, s. 211

Milena Bartlová, 1968: In Search of “Socialism with Human Face” in Czech Art. History, s. 225

Maria Poprzęcka, Enter the Dragon, s. 237

Andrzej Turowski, L’Imagination au pouvoir : Art History in the Times of Crisis, 1960s – 1970s, s. 243

Wojciech Włodarczyk, 1989. On the Concept of Modernism, s. 257

Andrzej Turowski, Remarks on the Margin of Wojciech Włodarczyk’s Article “1989. On the Concept of Modernism”, s. 271

Wojciech Włodarczyk, Remarks on the “Margin”, s. 275

Horst Bredekamp, Vom Berliner Schloss zum Humboldt Forum: ein Paradigma Deutscher Konfliktgeschichte, s. 279

 

PRZEŁOMY: HISTORIE HISTORII SZTUKI W POLSCE I EUROPIE

Wybór tekstów z sekcji tematycznej oryginalnie napisanych w języku polskim

Piotr Korduba, Od Redaktora, s. 305

Piotr Skubiszewski, Przed dziełem sztuki. Wspomnienia ze studiów, s. 307

Wojciech Bałus, Przełomy, kryzysy, ewolucje, s. 323

Adam S. Labuda, Michała Walickiego i Juliusza Starzyńskiego „Dzieje sztuki polskiej” w II Rzeczypospolitej. Zachód, Polska, Wschód, s. 339

Anna Markowska,Wokół roku 1948: „rewolucja łagodna” i historia sztuki, s. 367

Maria Poprzęcka, Wejście smoka, s. 393

Andrzej Turowski, L’Imagination au pouvoir: historia sztuki w czasach kryzysu lat 60./70., s. 399

Wojciech Włodarczyk, Rok 1989 – wokół pojęcia modernizmu, s. 415

Andrzej Turowski, Na marginesie artykułu Wojciecha Włodarczyka „Rok 1989 – wokół pojęcia modernizmu”, s. 429 
Wojciech Włodarczyk, Uwagi do „marginesu”, s. 443

PRZEKŁADY

Horst Bredekamp, Od Zamku Berlińskiego do Forum Humboldtów: paradygmat konfliktu w niemieckiej historii 437. 

BIOS, s. 463

Elektroniczna wersja – PRESSto