Artium Quaestiones XXVIII

TEORETYCZNO-HISTORYCZNE PERSPEKTYWY FOTOGRAFII

Stanisław Czekalski, Talbotowski paradygmat wizualności fotografii,
s. 5

Dorota Łuczak, Nowe widzenie – astrologiczny i astronomiczny wymiar wizji fotograficznej,
s. 33

Maciej Szymanowicz, W poszukiwaniu „narodowości w fotografice”,
s. 65

Filip Pręgowski, W przestrzeni wymiany. Obrazy Jacka Goldsteina i fotografie Olivera Wasowa, s. 87

Witold Kanicki, Blackfaced white: rasowe przypadki negatywu, s. 111

Marianna Michałowska, Pamięć autobiograficzna w czasach cyfryzacji, s. 137

PRZEKŁADY

Geoffrey Batchen, Pałając pragnieniem. Narodziny fotografii (przeł. Filip Lipiński), s. 161

Hubertus von Amelunxen, Fotografia po fotografii. Przerażenie ciała w przestrzeni cyfrowej (przeł. Paweł Brożyński), s. 211

VARIA

Adam S. Labuda, Polska i niemiecka historia sztuki w polemicznym dyskursie – sympozjum w Rogalinie w roku 1973, s. 227

Luiza Kempińska, Ślad i (nie)obecność w twórczości Evy Kmentovej,
s. 251

ARCHIWALIA

List Tadeusza Kantora, s. 269

Andrzej Turowski, List, który zaginął, s. 273

Biogramy, s. 279

CZYTAJ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg

Elektroniczna wersja – PRESSto