Artium Quaestiones XXV

ROZPRAWY 

Leonhard Helten, Um 1300. Neue Formen der Repraesentation im Kirchenbau, s. 5

Filip Merski, Tremor Rei Vise. Widz implikowany w pismach Roberta Grosseteste’a i XIII-wiecznej architekturze angielskiej, s. 23

Tomasz Ratajczak, Polska historia sztuki wobec badań kastelologicznych, s. 55

Aleksandra Idzior, Imagination with no Limits: the Frontier in the Soviet and American Projects of a „Future City” at the End of the 1920s, s. 71

Filip Lipiński, Nowy Jork jako obraz. Wizualno-dyskursywne transformacje widoku Dolnego Manhattanu, s. 99

Piotr Piotrowski, Globalny NETwork. W stronę porównawczej historii sztuki, s. 139

Mariusz Bryl, „Stworzenie – analogia”. O alternatywnej historii sztuki Michaela Brotjego, s. 199

PRZEKŁADY

Michael Brojte, Jan Vermeer, „Sztuka malarska”. O niespełnieniu malarza i pełni dzieła sztuki (przeł. Michał Haake), s. 351

OMÓWIENIA I RECENZJE

Daniela Bohde, Kunstgeschichte als Physionomische Wissenschaft. Kritik einer Denkfigur der 1920er bis 1940er Jahre (rec. Maciej Jarzewicz), s. 369

Abstrakty i informacje o autorach, s. 379

 

CZYTAJ ONLINE –  Universitätsbibliothek Heidelberg