2011

Halina Bator, Krajobrazy w malarstwie, grafice i rysunku japońskim okresu Edo i Meiji (1600-1912)

Diana Bojczuk, Artyści ukraińscy w Pradze w okresie transformacji 1920-2000. Problematyka karier artystycznych

Katarzyna Drozdowska, Aleksandria: rezydencja Aleksandry Engelhardt i Franciszka Ksawerego Branickiego

Ewelina Drzewiecka, Fasada kościoła San Pietro di Spoleto. Próba interpretacji symboliki reliefów romańskich

Karolina Dyjas, Maska w kulturze i w sztukach plastycznych antyku

Jan Elantkowski,  Holokaust i problem pamięci w sztuce publicznej Budapesztu

Agata Fedeńczak, ,,Fundacja Galerii Foksal” a rynek sztuki

Marta Furtak, Miedzy tradycją a liberalizmem. Polska sztuka krytyczna w „Gazecie Wyborczej” w latach 1989 – 2009

Katarzyna Gaszczyńska, Architektura fachwerkowa w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku

Jacek Gernat, Figuralna snycerka ołtarzowa Ignacego Klahra na Ziemi Kłodzkiej

Maria Jankowska-Andrzejewska, Na marginesach odwilżowej ,,nowoczesności”. Malarstwo materii Danuty Urbanowicz

Marta Kabsch, Projekty Jarosława Kozakiewicza dla Poznania. Punctum, Kurtyna ziemna i Endless Tower

Natalia Kafel, Sztuka plakatu na Śląsku od końca lat 40 XX wieku do czasów najnowszych

Dorota Kamińska, Kobieta i wnętrze w fotografiach Aino Kannisto

Anna Kołos, Cytowanie tradycji obrazowej w poetyce pop artu w sztuce polskiej, węgierskiej i słowackiej doby socjalizmu

Joanna Korecka-Szulc, Pałac Bnińskich w Samostrzelu koło Wyrzyska

Jadwiga Kosicka,  Poznańska rzeźba plenerowa lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Rataje i cytadela

Urszula Lewicka, „E-epoka „Rastra®. Nowa generacja, Internet i rewolucja w polskiej w polskiej krytyce artystycznej

Matylda Małecka, Metabolizm i metoboliści w architekturze japońskiej

Ewelina Muraszkiewicz, Sztuka kontekstualna – Jan Świdzińskii Maciej Kurak

Paweł Napierała, Hyacinto Malczewski. Pictura imponderablia

Iwona Pityńska,  XX wieku. Sztandarowa inwestycja Centralnego Okręgu Przemysłowego, w kontekście urbanistyki i architektury międzywojennej

Magdalena Rozenbajger, ,,Fotografiki – dokumentalistki polskie 1989 – 2011″

Hanna Skrzypczak, Twoje mnie skrzydła otoczą …” Motyw anioła w malarstwie Jacka Malczewskiego

Maria Skrzypczak, Motyw dziecka w twórczości Christiana Boltanskiego

Katarzyna Stachowska-Mendyka, Skarbiec Katedry Gnieźnieńskiej

Karolina Staszak, Zuzanna i starcy w obrazowych interpretacjach Rubensa

Katarzyna Walczak – Nowaczyk, Pobernardyński zespół klasztorny w Kazimierzu Biskupim

Blanka Wiatrowska, Wielkopolskie dwory i pałace początku XIX wieku – wpływ stylu berlińskiego na ich architekturę

Karolina Woźniak, Przestawienia Matki Boskiej jako Niewiasty Apokaliptycznej na przykładzie grupy późnogotyckich rzeźb z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Monika Woźniak, Predella z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zagadnienie pierwowzorów graficznych w warsztacie tryptyku z Szamotuł

Paulina Woźniak, Przedstawienia św. Anny w późnogotyckiej rzeźbie wielkopolskiej na przykładzie zbioru rzeźb z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Jacek Zwierzyński, Czarne kwiaty. Mechanizmy pamięci o przeszłości Afroameryki a twórczość Kary Walker, ze szczególnym uwzględnieniem ,,8 Possible Beginnings”

Angelika Żygulska, Budowle o funkcjach charytatywnych w antyku i we wczesnym średniowieczu